De drie pijlers van het mvo-beleid van Gom

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij Gom een steeds actiever thema. Maar het is niet iets waar we ons op laten voorstaan. Want moet een ondernemer niet altijd verantwoord zijn voor mens, milieu en maatschappij?

Die visie heeft ongetwijfeld te maken met onze afkomst: het familiebedrijf dat we nog altijd zijn. Als familiebedrijf zijn we nu eenmaal minder gericht op het korte termijn resultaat, maar vooral op de toekomst. Een schone, gezonde toekomst voor mens, milieu en maatschappij. In ons mvo-beleid focussen we actief op drie aspecten:

De groene ambitie

Zoals aangegeven is de factor mens (inclusieve economie) voor Gom uiteraard een van onze belangrijke schakels. Dit neemt niet weg dat wij ook nadrukkelijk kijken naar onze impact op het milieu (circulaire economie en klimaatneutraal). Wij hebben deze vertaald naar de ‘Groene Ambitie’. Onze doelstelling daarbij is om ons milieu zo min mogelijk te belasten. Anders gezegd; het minimaliseren van het ongewenste én maximaliseren van het gewenste. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze leveranciers.

Door het continu in gesprek zijn met onze stakeholders krijgen we inzicht en beeld bij die aspecten die zij belangrijk vinden. Onze klanten, maar ook de eigen medewerkers en leveranciers zijn daarbij de belangrijke gesprekspartners. De uitkomsten van die gesprekken zijn vertaald naar concrete doelstellingen die periodiek worden gemonitord en bijgestuurd daar waar nodig.

In onze mvo-monitor en op het FIRA platform zijn de stappen inzichtelijk gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van kernthema’s en indicatoren binnen de MVO Prestatieladder, waar Gom op trede 4 staat. Op het FIRA platform hebben we de hoogste status, die van Complete CSR Report.
 
Gom heeft een aantal malen haar totale CO2-footprint in kaart gebracht. Daarin zien we een positieve ontwikkeling. In de afzonderlijke gesprekken met leveranciers stellen wij bij elk (nieuw) product de milieu impact vraag. CO2-belasting is daarmee zeker een toegevoegd beslispunt naast kwaliteit, ergonomie en prijs.

Zo zijn we inmiddels overgestapt naar materiaalwagens gemaakt van second life plastic, werken we met waterbesparende schrob-/zuigmachines en werken we daar waar mogelijk chemievrij.

De harmonisatie van ons materialen- en middelenassortiment blijft tevens een belangrijk aandachtspunt, evenals het terugbrengen van de geclassificeerde producten.

Gom Afvalscan

‘Zero waste management’ is de toekomst voor het bedrijfsleven. Maar hoe werkt u effectief toe naar de reductie van restafval, de afvalstroom waarvoor recycling geen oplossing biedt? Wij geven u het antwoord: met de Afvalscan. Het is een innovatieve tool die precies in kaart brengt wat uw organisatie nu aan afval produceert en hoe het wordt verwerkt.

Lees hier meer over de Gom Afvalscan

Bijdragen aan doelen van klanten

Niet alleen kijken wij bij onszelf en leveranciers hoe we het milieu minder kunnen belasten, ook dragen wij bij aan de doelen van opdrachtgevers. Een voorbeeld ziet u terug in onderstaande video bij onze opdrachtgever Dura Vermeer.