201311mrt

MVO Prestatieladder: wat is dat?

201311mrt

Vraag aan de expert: “Ik hoor veel over de MVO prestatieladder: wat is dat?” 

Ad van Poppel, directeur Kwaliteit van Gom: ”Het MVO managementsysteem certificaat is een objectief bewijsmiddel dat de houder een managementsysteem heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat.”

De prestatieladder hanteert als basis een 7-tal MVO kernthema's. Die kernthema's zijn weer onderverdeeld in een aantal indicatoren. In totaal zijn er 33 indicatoren die zijn samen te vatten onder de noemers People, Planet en Profit. Kernthema's zijn onder meer: behoorlijk bestuur, arbeidsomstandigheden en milieu. Stakeholders zijn vanuit de norm benoemd, onder meer: overheid, opdrachtgevers, leveranciers, branche deskundigen, medewerkers en directie. De 33 indicatoren zijn, daar waar van toepassing, besproken met de stakeholders en ook weer teruggekoppeld. Gom bezit dit certificaat.

In onze visie is ook hier de Deming cirkel (PDCA) weer een belangrijk instrument. Eerst is er de fase geweest van het inventariseren van de branche- en wettelijke eisen. Vervolgens heeft er een meting plaatsgevonden met een beschrijving van de huidige status en tot slot is geconstateerd dat er een solide beleid is met betrekking tot niveau-3. Een mooi voorbeeld daarvan is de klantenenquête. We hebben daar een specifieke vraag over MVO gesteld en de uitkomsten worden gebruikt in onze jaarplannen.

Een ander voorbeeld is de gesprekken met onze leveranciers. We hebben daar gesproken over onze MVO inkoopcode en ook gevraagd wat zij van ons verwachten op het gebied van MVO. In 2013 is MVO een vast onderwerp in onze gesprekken met de diverse stakeholders. Wat kunnen we van elkaar verwachten en hoe gaan we die verwachtingen managen, borgen en naar een hoger plan brengen? Naast Gom hebben ook de andere Facilicom bedrijven het certificaat behaald.