MVO is bij Gom meer dan alleen groen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor Gom zeker geen containerbegrip. Wij vullen de drie onlosmakelijke elementen: People, Planet en Profit heel concreet in. Wij betrekken de verwachtingen van onze stakeholders op de drie gebieden en vertalen deze in doelstellingen.

Naast zorg voor het milieu is zorg voor onze medewerkers en ontwikkeling erg belangrijk. Niet alleen op het gebied van veiligheid maar ook op het gebied van opleidingen en gezondheid. Het verantwoord ondernemen onderschrijven wij met de Code Verantwoordelijke Marktgedrag.

Planet en People schuiven steeds meer naar elkaar toe - Ad van Poppel (directeur kwaliteit en innovatie)

Wij geven dit vorm in ons Triple P-concept, waarmee we streven naar een gezond evenwicht tussen

Geïnteresseerd in deze elementen People, Planet en Profit? Lees ook bijgaand artikel 'Planet en People schuiven steeds meer naar elkaar toe'.

Bekijk hier onze ondertekende beleidsverklaring inzake arbeidsomstandigheden en milieu en ons artikel over de MVO Prestatieladder.

Fira Gold

Sinds 2015 is Gom als eerste schoonmaakbedrijf in Nederland in het bezit van niveau Goud in het FIRA Rating System. FIRA, onder andere gebaseerd op ISO 26000, verifieert MVO-informatie van bedrijven en instellingen en maakt op deze wijze maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bespreekbaar op basis van betrouwbare gegevens. 

Het FIRA Platform stelt bedrijven in staat hun duurzaamheidsprestaties zichtbaar te maken. FIRA is ontworpen volgens het gedachtegoed van onder meer ISO 26000 en GRI. Alle informatie wordt eerst getoetst voordat het beschikbaar wordt gesteld. Het platform is een getrapt systeem, bestaande uit de procesniveaus Brons, Zilver, Goud en Platina, waarmee organisaties een steeds hoger niveau van integratie en transparantie bereiken. Gom behaalde eind 2013 niveau Brons, en eind 2014 niveau Zilver.