Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Planet

Gom het schoonmaakbedrijf dat het planet component serieus neemt!

Het component Planet is in de gehele Gom schoonmaakorganisatie verankerd: van ons energie efficiënte hoofkantoor in Schiedam tot de materialen en middelen die wij gebruiken op de werkvloer. Hiermee tonen wij aan dat wij ook onze verantwoordelijkheid voor milieu serieus nemen. Voor meer informatie over ons gebouw klikt u hier.

Gom toont in de dagelijkse praktijk aan MVO zeer serieus te nemen

Naast het gebruik van microvezel-systematiek, die het gebruik van schoonmaakmiddelen sterk terugdringt, zijn er nog vele andere voorbeelden:

Duurzame schoonmaakproducten- en methoden

In samenwerking met Ecover levert Gom vanaf 28 april 2014 een vooruitstrevend ecologisch reinigingsmiddel voorzien van het Cradle to Cradle Certified keurmerk. Gom kiest bewust voor dit Cradle to Cradle reinigingsmiddel omdat dit veel voordelen biedt op MVO-vlak. Zo vermindert het reinigingsmiddel het water-, afval en transportgebruik aanzienlijk. Het product bevat geen schadelijke stoffen en is ook nog eens duurzaam geproduceerd.

Al sinds 2004 zijn onze dagelijkse reinigers 'niet-geclassificeerd'. Dit betekent, dat de producten niet-irriterend en minder milieubelastend zijn.

Het gebruik van doseersystemen en navulflacons op locatie zorgt voor juiste dosering. Zo voorkomen wij verspilling van schoonmaakmiddelen en sparen wij het milieu doordat er minder vaak transport naar onze werklocaties plaatsvindt. Ook zorgt dit voor reductie van verpakkingsafval. Bij een schoonmaaktaak van twee uur per dag is één flacon voldoende om één tot twee jaar schoon te houden.

Milieubesparend schoonmaken is een belangrijk onderdeel in onze Gom Instructie Bij Introductie (GIBI): al onze medewerkers volgen deze training voor de start van de werkzaamheden.

Duurzaam inkopen

Wij besteden bij onze inkoop zelf ook aandacht aan duurzaamheid en selecteren onze leveranciers mede op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo maken wij in al onze eigen gebouwen gebruik van groene stroom. Voor ons wagenpark mogen medewerkers alleen een auto selecteren met een A-, B- of C-energielabel en onze auto's rusten wij uit met een roetfilter.

Afvalmanagement

Afvalscheiding is een onderwerp waarover Gom in gesprek wil blijven met haar klanten. Als onderdeel van de groene ambitie van Gom zijn er diverse mogelijkheden en stappen te nemen binnen de bestaande afvalstromen. Terugkerend bekijken wij in samenspraak met een aantal klanten wat hierbinnen de mogelijkheden zijn.

Het retour nemen van duurzame materialen en machines is een ander aandachtspunt binnen het afvalmanagement. Ook dit is een repeterend agendapunt maar dan met onze leveranciers. Een voorbeeld wat we hebben doorgevoerd, is dat we materiaalwagens een tweede leven geven en dus hergebruiken.

Millieucertificaat en FIRA platform

Wij beschikken over het ISO 14001 milieucertificaat en hebben het Gouden niveau op het FIRA platform behaald.

Graag vertellen wij u meer over hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk invulling geven. Neemt u gerust contact met ons op.


Triple P: Hier leest u meer over de andere P's: People en Profit.