Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Profit

Gom als onderdeel van Facilicom

Gom is onderdeel van de Facilicom Services Group. Facilicom is een zelfstandige onderneming. Wij zijn niet afhankelijk van externe vermogensverschaffers of van een groot concern. De onderneming voert een consequente strategie, gericht op continuïteit. Op consistente wijze wordt leiding gegeven, waarbij een stabiel en ondernemend klimaat hoog in het vaandel staat. Een continue systematiek zorgt ervoor dat jaarlijks doelstellingen worden bepaald en behaald. Integraal onderdeel van dit beleid is een bedrijfscode die door het gehele management wordt onderschreven.

Profit bestaat wat Gom betreft niet alleen uit financieel rendement

Een deel van ons rendement besteden wij graag om initiatieven uit de branche te bevorderen. Zo is Gom hoofdsponsor van de branchevereniging Facility Management Nederland. Deze vereniging heeft als doel het facility management als vakgebied naar voren te brengen en te representeren. Veel facility managers in Nederland zijn lid van deze vereniging.

Zoals u kunt lezen onder de P's van People en Planet spannen wij ons in om ook op deze gebieden winst te boeken. Want als onderneming nemen wij ook op deze gebieden onze verantwoordelijkheid.