201311mrt

Nieuwe aanbestedingswet: per april 2013

201311mrt

Met ingang van 1 april 2013 geldt de nieuwe aanbestedingswet. Het MKB gaf al eerder aan blij te zijn met deze wet. Valt u onder de overheid of bent u een publiekrechtelijke instelling? Dan is er bij de aanbesteding van de schoonmaak een aantal wijzigingen.

Dit zijn onder meer: een verlenging van de Alcateltermijn; richtlijnen op het gebied van clusteren van opdrachten.
Meer informatie?