Gom met nieuwe campagne ‘Ongewoon schoon’ op zoek naar waarde van schoonmaak

Vraagt facilitaire dienstverlening in 2018 niet om een veel meer gespecialiseerde aanpak? Ja, aldus schoonmaakbedrijf Gom dat eerder dit jaar overging naar een sectorgeoriënteerde organisatie. De specialisatie in de zorgsector moet met de businessunit Zorg nog meer verdieping en verbreding krijgen. Deze week zet Gom de volgende stap. De nieuwe campagne ‘Ongewoon schoon’ moet facilitair Nederland duidelijk maken dat specialisme in de schoonmaak de toekomst heeft - en dat schoonmaak in zorginstellingen ook waarde vertegenwoordigt.

‘Als schoonmaakbedrijf ben je tegenwoordig meer en meer onderdeel van de business van opdrachtgevers’, constateert algemeen directeur Albert van der Meulen van Gom. ‘Dat betekent ook dat je kennis moet hebben van die business. Als generalist weet je overal maar een beetje van. Terwijl klanten juist om een specialist vragen. Zeker in de zorg is schoonmaak een specialisme. Naast de vragen en eisen van klanten willen we ook actiever nieuwe oplossingen aandragen. Dat vraagt sectorspecialisme.’

De keuze voor sectorspecialisatie bracht een rigoureuze organisatorische koerswijziging met zich mee. Zo ontstonden er zes businessunits, met per businessunit een eigen team, eigen aansturing en eigen uitvoerende medewerkers. De businessunit Zorg is er één van. Gom heeft traditioneel veel opdrachtgevers in de zorgsector. Een zelfstandige businessunit moet het specialisme van het schoonmaakbedrijf verder verdiepen en verbreden.

Nieuwe campagne

Met die stap nam Gom - onderdeel van facilitair concern Facilicom Group in Schiedam - afstand van de ‘gewone’ schoonmaak. In de nieuwe campagne zet de schoonmaakleverancier die one-size-fits-all-propositie ook figuurlijk bij het grofvuil. Met een flinke inzet van media lanceerde Gom deze week de campagne ‘Ongewoon schoon’.

De waarde van schoonmaak

Simone van de Velde, directeur van de businessunit Zorg: ‘Als je kijkt naar de zorg zie je het belang van specialisatie heel duidelijk terug. Neem alleen maar het infectierisico. Daarvoor moet je als schoonmaakbedrijf heel goed weten wat je doet. Maar schoonmaakpersoneel kan ook bijspringen in het primaire proces. Je ziet nu al voorbeelden van taken aan het bed die we overnemen. Dan ben je dus veel meer dan de man of de vrouw die de kamer komt schoonmaken.’