2017 7dec

Nieuwe organisatiestructuur maakt Gom tot ‘insider voor elke sector’

2017 7dec

Gom stapt over op een andere organisatiestructuur. Nadat al eerder gespecialiseerde business units in het leven zijn geroepen, is nu ook het onderdeel Schoonhouden gesplitst. Dit onderdeel gaat verder als twee aparte business units die landelijk opereren: Onderwijs en Corporate/Office.  Met deze laatste stap rondt Gom de transformatie naar een volledig sectorgesegmenteerde organisatie af. Algemeen directeur Albert van der Meulen: ‘We zijn nu het enige schoonmaakbedrijf dat per sector insider is.’

Gom is al een aantal jaren bezig om zich steeds verder te specialiseren in bepaalde sectoren. ‘We merken dat die gespecialiseerde dienstverlening klanten aanspreekt. Klanten vinden het waardevol een vakspecialist in huis te halen. De nieuwe structuur biedt maximale mogelijkheden om onze werkzaamheden steeds specifieker af te stemmen op de behoeften van klanten’, zegt algemeen directeur Albert van der Meulen van Gom.

Drie speerpunten

De organisatieverandering past in het streven ‘het meest gewaardeerde schoonmaakbedrijf van Nederland’ te zijn. Die positie wil Gom bereiken aan de hand van drie speerpunten: specialisatie, excellente uitvoering en innovatie. Van der Meulen: ‘Commercie, operatie en stafdiensten gaan per business unit nauw samenwerken. Daardoor kunnen we gericht inspelen op behoeften van opdrachtgevers, die per sector anders zijn. We zijn het enige schoonmaakbedrijf dat specialisatie combineert met landelijke dekking, een schoonmaakpartner die dicht op de huid van de klant zit.’

Positieve ervaringen

Met de eerder opgerichte business units ZorgSupport, Food & Industry (Kleentec), Specialistische Reiniging en Hospitality is de specialistische aanpak met landelijke dekking niet nieuw voor Gom. ‘Die ervaringen zijn positief. We behouden hiermee meer klanten en trekken meer nieuwe klanten aan. ’Door specialisatie kunnen we nog beter inspelen op de specifieke klantwensen en ontwikkelingen in beide sectoren. ‘Het gaat in onderwijs tenslotte om andere doelen en uitdagingen dan in kantoren. Hoe creëer je een goede leeromgeving? Hoe ga je praktisch om met zaken als zwerfafval? Binnen kantoren gaat het weer om corporate identity en een prettige werkomgeving. Sectorspecifieke schoonmaakdienstverlening draagt bij aan het realiseren van ambities van opdrachtgevers.’

Verandering per 1 januari 2018

De verandering binnen Schoonhouden wordt per 1 januari 2018 doorgevoerd. Op die datum ondergaan gebiedsindelingen en portefeuilles een wijziging. Schoonmaakmedewerkers blijven werken op de klantlocaties waar zij nu ook werkzaam zijn. Beide business units vallen onder verantwoordelijkheid van een business unit directeur. Voor de business unit Onderwijs wordt dat Michel van den Berg, aan het hoofd van Corporate/Office staat Richard de Maar.