201612dec

FM on the move: 8 trends die verandering brengen

201612dec

Ja, FM is on the move. Vooral aangezwengeld door ontwikkelingen buiten het werkgebied, die doorsijpelen naar de werkvloer. Waar gaat het naartoe? En vooral: moeten facilitaire dienstverleners met elke windvlaag meewaaien of is het verstandiger af te wachten, met het risico dat je straks misschien achterloopt? Jacqueline Bakker, commercieel directeur van Gom, over acht trends die het vak gaan veranderen.

1. Toegevoegde waarde

‘Goed is niet meer goed genoeg. Je merkt dat opdrachtgevers ons niet alleen maar afrekenen op KPI’s maar ook op zoek zijn naar iets meer. De toegevoegde waarde van extra service of meer beleving. Bied je die meerwaarde niet, dan is prijs het enige waar je je op kunt onderscheiden. Laat zien dat je niet alleen diensten kunt uitvoeren maar ook meerwaarde biedt. Dat kan ook out of the box. Een goed voorbeeld vind ik Youngflex, een schoonmaakbedrijf van studenten onder regie van Gom. Toegevoegde waarde, maar op een heel ander vlak: dat van maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

2. Digitalisering

’Internet zorgt ervoor dat mensen altijd en overal bij informatie kunnen en kunnen handelen als het hen uitkomt. Die digitalisering heeft haar weerslag op de maatschappij. Mensen raken gewend aan flexibiliteit. Flexibiliteit wordt een commodity. Daar moeten we iets mee in FM. Maar we komen nog niet veel verder dan digitale initiatieven als klantportalen. Echt tijd-, plaats- en locatieafhankelijk beheer is het nog niet.’

3. Big data

‘We doen voorzichtig iets met data in het facilitaire werkveld. Sensoren in een gebouw plaatsen is de kunst niet. Het is de uitdaging om al die systemen aan elkaar te knopen, te integreren en die informatie te analyseren. Dan heb je het over het uniformeren van verschillende softwareplatformen. Dat is één, maar we moeten ook goed kijken naar privacy.’

4. Robotisering

‘In Dubai brengen ze je paspoort al per drone thuis. Robotisering gaat ook voor ons grote veranderingen met zich meebrengen. Robots voor security en surveillance, afgifte-units in catering, schoonmaakrobots op de werkvloer. Efficiency kan een reden zijn, maar beleving óók: een medewerker die niet op een machine zit, kan aandacht besteden aan andere aspecten.’

5. Kantelende verdienmodellen

‘Als FM verandert moet je naar verdienmodellen durven kijken. Moet je nog wel een bedrag per vierkante meter schoonmaak rekenen, als er grote piek- en dal momenten zijn op een dag? Als bijvoorbeeld in vrijetijdsomgevingen de bezetting varieert, zou het dan niet mooi zijn als de kosten flexibel meebewegen? Dat zien we wel incidenteel, maar het zal een grotere vlucht nemen: kosten koppelen aan inkomsten van onze opdrachtgevers.’

6. Preventie

‘We hebben het over kosten máken, maar kosten voorkómen vind ik minstens zo interessant. Dat kan door gedragsbeïnvloeding. Er zijn genoeg succesvolle voorbeelden van experimenten die leiden tot minder vervuiling. Zeg maar: de volwassen uitvoering van Holle Bolle Gijs. Daar zou je best eens met gedragswetenschappers voor kunnen gaan zitten.’

7. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

‘Dan pik ik er één onderdeel uit, mag dat? Duurzame inzetbaarheid van mensen. We moeten door tot 67. Hoe houd je mensen fit en gezond tot die leeftijd? Een vak als de schoonmaak heeft traditioneel al hoge verzuimcijfers. Maar daarin staat FM niet alleen, heel Nederland moet straks langer doorwerken.’

8. Maatschappelijke druk

‘Die druk voelt iedereen. Internet maakt alles transparant, mensen worden mondiger. Als bedrijf moet je je dat goed realiseren. En dat niet alleen, dóe er ook wat mee. Staat schoonmaken in de hotelbranche in een kwaad daglicht door een uitzending van Radar? Stel er iets tegenover, met de Code Verantwoordelijk Marktgedrag of initiatieven op het gebied van social return.’

Resumé

‘Misschien heeft facility management niet de naam voorop te lopen. Maar je ziet ook dat er heel veel kansen zijn om dat imago te veranderen. Voorwaarde is dat we durven integreren en technieken en technologieën van binnen en buiten de branche aangrijpen. Tel deze ontwikkelingen bij elkaar op en je kunt als branche een giant leap forward maken.’

Wie is Jacqueline Bakker?

Jacqueline Bakker is sinds maart 2016 commercieel directeur van schoonmaakbedrijf Gom, onderdeel van Facilicom. Ze vervulde eerder managementrollen in de hotellerie en bij facilitaire organisaties, met als meest recente die van sales director bij Sodexo. Ook had Jacqueline bestuurlijke functies en spreekt ze op congressen. Dit artikel verscheen eerder in FMN-Connect