201710feb

Ook de docent gaat stage lopen

201710feb

Studenten die stage lopen bij een bedrijf. Het gebeurt elke dag. Maar het wordt anders als de stagiair een docent is. En dat gebeurt bij Facilicom. Al enige tijd werken de Hogeschool Rotterdam (voor de opleiding facility management) en Facilicom samen aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Het doel is voor beiden hetzelfde: op langere termijn iets voor elkaar betekenen. Onder meer door docenten meer feeling met de praktijk te geven.

Veranderingen in de samenleving en in het kwaliteitsbeleid in het opleiding- en beroepenveld vragen een nauwere en formelere onderlinge samenwerking. Facilicom en Hogeschool Rotterdam onderkennen dat beide partijen profijt kunnen hebben van het verlenen van wederzijdse diensten. De docentstages zijn één onderdeel van het convenant dat de samenwerking tussen de twee partijen bekrachtigt. Facilicom ziet ook veel mogelijkheden door aanstaande facilitair managers van de Hogeschool Rotterdam te laten proeven van de realiteit. Dat gebeurt door middel van bijvoorbeeld een stage of traineeship bij een van de Facilicombedrijven. Op haar beurt faciliteert de opleiding FM weer kennisdeling door binnenkort een Intern Kennis Centrum (IKC) voor medewerkers van Facilicom te verzorgen. Centraal bij dit IKC staan de werking van het puberbrein, diverse leerstijlen en het boeien en binden van de nieuwste generatie.

Realistische casussen

Hoofddocent Tanja Zuijderwijk is enthousiast over de samenwerking met Facilicom, dat ook  verantwoordelijk is voor de schoonmaak van de gebouwen van de hogeschool. 'We willen onze studenten verzekeren van een actueel aanbod met realistische casussen. Daarom is het belangrijk dat ook docenten weten wat er nu gaande is in het vakgebied. Die docent is korter of langer geleden afgestudeerd, maar de ontwikkelingen staan niet stil. Met docentstages kunnen we die kennis op een andere manier bijspijkeren.' De ervaringen met de eerste docentstage is heel positief. 'Het was precies het effect dat we wensten. De docent kon de voorbeelden uit de praktijk meteen inbrengen in zijn lessen. Bovendien heeft hij er een netwerk aan overgehouden waar hij later nog plezier van kan hebben.'
 
Namens Facilicom is accountmanager Mieke Sprinkhuizen van Gom Schoonhouden betrokken bij het project. ‘Voor beide partijen is het een win-win-situatie. Wij voelen ons als sociaal betrokken partner verantwoordelijk om bij te dragen aan goed onderwijs. Met dit convenant zorgen we ervoor dat we sámen met het onderwijs de facilitair medewerkers van de toekomst opleiden. En het leidt voor ons ook nog eens tot meer kennisdeling met de nieuwste generatie.'