201411sep

Gom werkt aan vrijwilligersproject samen met Stichting Lezen en Schrijven

201411sep

Gom, een van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland en onderdeel van Facilicom Services Group, werkt in het kader van goed werkgeverschap aan de ontwikkeling van haar medewerkers. Een van de belangrijkste voorwaarden voor ontwikkeling is geletterdheid van de medewerkers. Gom kent al diverse inhouse scholingstrajecten. Om het effect hiervan te versterken en succes op de lange termijn te waarborgen start Gom met een nieuw initiatief. In september begint het bedrijf, samen met Stichting Lezen & Schrijven, een pilot waarbij medewerkers worden gekoppeld aan een taalvrijwilliger die samen met hen werkt aan hun taalvaardigheid.

Laaggeletterdheid

"Laaggeletterdheid is een serieus maatschappelijk probleem in Nederland. 1 Op de 9 mensen in Nederland is laaggeletterd. Zij hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat ze zich onvoldoende kunnen redden in de samenleving", vertelt Chantal Vorstenbosch, manager Strategische Personeelsontwikkeling bij Gom. Van de laaggeletterde mensen met een baan (57%), werkt een van de grootste groepen in de schoonmaak (11%). In hun werk mijden deze medewerkers situaties waarin ze moeten lezen en schrijven en verbergen ze vaak hun problemen.

Pilot met Stichting Lezen en Schrijven

"Wij gaven onze medewerkers als een van de eersten in de branche al de kans om taalscholing te volgen. Echter het effect hiervan is pas echt duurzaam als het blijvend is", vertelt Chantal Vorstenbosch. In samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven leidt Gom binnen de eigen organisatie taalvrijwilligers op. Deze vrijwilligers worden gekoppeld aan collega's die moeite hebben met het begrijpen van de Nederlandse taal. Het gaat om spreken, luisteren, lezen en schrijven. "In buurthuis Post West in Rotterdam komen de medewerkers in hun eigen buurt op een laagdrempelige locatie samen. Ze ontwikkelen zo niet alleen hun taalvaardigheid, maar ook de banden met collega's en buurtgenoten. Hiermee helpt Gom haar medewerkers zelfstandig in de Nederlandse taal te communiceren, thuis én op het werk", besluit Chantal Vorstenbosch.