Sectorspecialisme brengt schoonmaak in het onderwijs op een hoger niveau

Officieel is het één sector, het onderwijs. Toch vraagt schoonmaken in het basisonderwijs heel andere uitgangspunten dan in een instelling in het hoger beroepsonderwijs of universiteit. Daarom is goed inspelen op uw eisen en wensen voorbehouden aan een schoonmaakpartner die begrijpt waar het in uw onderwijsinstelling om draait. Dat is Gom Onderwijs, specialist in de onderwijssector.

Gom Onderwijs functioneert als een zelfstandige business unit binnen Gom. Onze dienstverlening is opgedeeld in sectoren, een stap die voor de hand ligt nu de schoonmaak steeds meer gedifferentieerd raakt. Ook het onderwijs is zo’n sector die zich kenmerkt door geheel andere vragen. Van het accent op hygiëne in het basisonderwijs tot en met beleving op universiteiten en hogescholen.

Flexibele dienstverlening

Door ons te specialiseren, onderkennen we eerder wat belangrijk is in de schoonmaak. En hoe we waarde kunnen toevoegen aan uw eigen bedrijfsvoering. In meer dan 50 jaar hebben we bovendien veel ervaring opgedaan bij onderwijsinstellingen. Van een lokale school tot een regionale scholenstichting met meerdere vestigingen, maar ook bij hogescholen en universiteiten. Met een dienstverlening die flexibel invulbaar is, is er altijd antwoord te geven op uw vragen.

Hoe blijft de schoonmaak betaalbaar? Ondervinden studenten geen last van het schoonmaakonderhoud? En kunnen we het gewenste gedrag van leerlingen op het schoonhouden van de omgeving misschien beter sturen? Juist die flexibiliteit telt in het onderwijs. Dagelijkse piekmomenten vragen maximale slagvaardigheid. En vakantieperioden maken die complete bezetting weer overbodig. Gom organiseert het proces zonder dat u er omkijken naar heeft.

Specialisten in het basisonderwijs

Efficiency is belangrijk. Maar hygiëne is voor jonge kinderen of peuters op een brede school net zo belangrijk. Daarom kunt u Gom inschakelen op de manier zoals ú dat graag ziet. Met ons concept 1-2-3-Schoon brengen we de optimale balans aan tussen budget en output. En pakken we kritische punten als de toiletten grondig aan. Het is een compleet programma dat de basis is voor goede afspraken, duidelijke evaluaties en heldere calculaties.

Specialisten in het voortgezet en hoger onderwijs

Naast hygiëne en efficiency is vanaf het voortgezet onderwijs ook beleving een punt van onderscheid tussen onderwijsinstellingen. Die schone schoolomgeving moet de leerprestaties faciliteren. En schone lokalen, aula of kantine moeten vooral het plezier om naar school te gaan stimuleren. Gom staat bekend om schoonmaak met toegevoegde waarde. Samen met u inventariseren we wat uw gebruikers verwachten.

Inventieve ideeën beïnvloeden het gedrag van scholieren en studenten van het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs om de omgeving minder te vervuilen.

Lees meer over gedragsbeïnvloeding in het onderwijs

Behavior Learning Lab

Vervuiling op school. Het is een probleem dat veel onderwijsinstellingen uit de eigen praktijk kennen. Natuurlijk heeft u daar een schoonmaakbedrijf voor. Maar veel vervuiling is te voorkomen door scholieren en studenten bewuster te maken van hun eigen aandeel daarin. Hoe? Daar heeft Gom Onderwijs het Behavior Learning Lab voor in het leven geroepen.

Lees meer over het Behavior Learning Lab