Gedragsbeïnvloeding in het onderwijs

Om (vervuilend) gedrag te beïnvloeden hebben wij een programma ontwikkeld om bewustwording te creëren bij studenten en leerlingen over hun aandeel in vervuiling. Het programma bestaat uit modules gericht op gastvrijheid en -beleving, bewustwording en samenwerking, aangevuld met praktische oplossingen. Deze modules vullen we op maat in en in co-creatie met het onderwijs en haar facilitaire dienst.

Wat ik belangrijk vind is dat studenten worden aangesproken op hun gedrag. Bijvoorbeeld in de kantine waar ze hun rommel niet opruimen. Dat doen ze thuis toch ook niet.
Martin Overes - Zadkine

Gamification, de facility host en verschillende praktische oplossingen, kunnen als individuele module of in combinatie met elkaar worden ingezet.

Gamification

Door middel van Gamification gaan studenten, leerlingen en/of medewerkers spelenderwijs aan de slag met (het verbeteren van) de beleving van onderwijs, de kwaliteit van de leeromgeving en de facilitaire dienstverlening. Bewustwording en het eigen aandeel van de student, leerling en of medewerker staan hierin centraal.

Facility host

De facility host is gericht op gastvrije schoonmaak en draagt bij aan een positieve beleving van de gebruikers van het onderwijsgebouw. De facility host wordt reeds succesvol ingezet bij onder andere Hogeschool Rotterdam, Summa College en Zadkine.

Praktische oplossingen

Vervuilend gedrag tegengaan door verkeerd gedrag te verstoren? Of door juist gedrag te faciliteren? Maak het de leerlingen en studenten makkelijk. Ingewikkeld? Nee hoor! >> Lees hier over onze praktische oplossingen

Het is eigenlijk een toevoeging op de schoonmaakdienstverlening in het onderwijs, maar ook wel een beetje vervanging van dingen waar je zelf verantwoordelijk voor bent. We zullen een ander moeten leren zijn eigen troep op te ruimen. Daar investeer ik dan liever in dan dat ik maar extra schoonmaak laat komen. We horen onze studenten zelf op te voeden, zelf het goede voorbeeld te geven. Toch is het niet voldoende. Gom Onderwijs helpt ons hierbij en dat is wel heel erg prettig moet ik zeggen.
Marc ter Steeg - Hanzehogeschool Groningen

Behavior Learning Lab

In het Behavior Learning Lab ontwikkelen we samen met onze onderwijspartners nieuwe concepten, pilots en experimenten om gedrag van studenten en scholieren positief te beïnvloeden.

Lees meer over het Behavior Learning Lab