Modules gedragsbeïnvloeding

De modules waaruit het gedragsbeïnvloedingsprogramma is opgebouwd,  worden op maat voor en in co-creatie met uw onderwijsinstelling samengesteld. Alle modules zijn individueel in te zetten. De kracht zit echter in het combineren van modules. Een combinatie van maatregelen die gericht zijn op bewustwording en samenwerking en een aantal praktische oplossingen die zowel bewust als onbewust het (vervuilend) gedrag beïnvloeden.

Neem contact op met onze senior accountmanager onderwijs, Mieke Sprinkhuizen, om het voor uw onderwijsinstelling ideale gedragsbeïnvloedingsprogramma samen te stellen.

Gamification

Door middel van Gamification gaan studenten, leerlingen en/of medewerkers spelenderwijs aan de slag met (het verbeteren van) de beleving van onderwijs, de kwaliteit van de leeromgeving en de facilitaire dienstverlening. Bewustwording en het eigen aandeel van de student, leerling en of medewerker staan hierin centraal.

Facility host

De facility host is gericht op gastvrije schoonmaak en draagt bij aan een positieve beleving van de gebruikers van het onderwijsgebouw. De facility host wordt reeds succesvol ingezet bij onder andere Hogeschool Rotterdam, Summa College en Zadkine.

Praktische oplossingen

Vervuilend gedrag tegengaan door verkeerd gedrag te verstoren? Of door juist gedrag te faciliteren? Maak het de leerlingen/studenten makkelijk. Ingewikkeld? Nee hoor! >> Lees hier over onze praktische oplossingen