Gamification

Beleving en hospitality zijn belangrijke onderwerpen in de meeste facilitaire organisaties, ook in het onderwijs. Ze dragen bij aan de tevredenheid van leerlingen/studenten. Hoewel veel onderwijsinstellingen zich hiervan bewust zijn, is het vaak moeilijk om er actief mee aan de slag te gaan. Daarom hebben wij samen met Facilicom het HIP programma ontwikkeld. Dat staat voor Hospitality In de Praktijk. Door middel van Gamification worden de deelnemers spelenderwijs in staat gesteld hun eigen visie op hospitality en gedragsbeïnvloeding te ontwikkelen én toe te passen. De programmaonderdelen worden op maat voor uw onderwijsinstelling gemaakt en zijn geschikt voor studenten, onderwijzende en/of facilitaire medewerkers.

Wat is Gamification?

Gamification is het toepassen van spelelementen en –technieken in een niet-spelomgeving, namelijk de werkelijkheid. Gamification is gericht op gedragsbeïnvloeding, niet eenmalig maar langdurig. Feedback en fun staan centraal in Gamification. Feedback is meestal opbouwend en positief. Een compliment als feedback kan ervoor zorgen dat de interne motivatie wordt aangesproken. Dit leidt meestal tot duurzamer gedragsverandering, dan externe motivatie door bijvoorbeeld geboden, verboden en regels. En het spelen van een spel is natuurlijk ook gewoon leuk!

Terug naar Gedragsbeïnvloeding