The Experience Game

Studenten denken zelf mee over vervuiling tijdens ‘Experience Game’

”Een belangrijk aandachtspunt voor het MBO College Amstelland is het ‘vervuilingsgedrag’ van studenten en het voorbeeldgedrag van de docenten daarbij. Dit gedrag zorgt dagelijks voor een flinke uitdaging om de kwaliteit van de leeromgeving te borgen. Samen met Gom Schoonhouden zijn wij op zoek gegaan naar interventiemogelijkheden waarbij studenten en docenten zich bewust worden van hun houding en (vervuilings)gedrag in het gebouw en de bijdrage die zij zelf kunnen leveren om de kwaliteit van de leeromgeving hoog te houden. Concreet hebben wij gedurende een half jaar in co-creatie met Gom Schoonhouden/Facilicom Solutions een maatwerk spel voor studenten ontwikkeld: The Experience Game”, Jan de Rouw, ROCvA MBO College Amstelland.

Met 25 eerstejaarsklassen The Experience Game spelen

De Rouw: “De samenwerking met alle partijen kon eigenlijk niet beter. Door een samenwerking te realiseren tussen onderwijs, het facilitair bedrijf, onze partner Gom en door de studenten te laten meedenken, zijn wij tot een optimaal product met elkaar gekomen. We zijn er dan ook trots op dat wij bij aanvang van het schooljaar 2016/2017 met 25 eerstejaarsklassen The Experience Game gaan spelen. Dit gaat namelijk direct bijdragen aan ons doel ‘een schone school’ te zijn.”

The Experience Game - het spel

The Experience Game is een uniek bordspel gericht op de ‘reis van de student’ door de school. Tijdens deze reis zet de student diverse stappen. Bij iedere stap, wordt waarde toegevoegd aan zijn beleving van onderwijs, de leeromgeving en dienstverlening door een product/dienst of een ervaring.

Doel van het spel is om op een leuke, ontspannen en vooral positieve manier met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit van de leeromgeving en het eigen aandeel van de student hierin. Door gamification brengen we de bewustwording op gang bij zowel studenten als docenten. De studenten worden actief betrokken en zij krijgen de gelegenheid om hun ideeën in te brengen die zijn hebben over hun leeromgeving en de dienstverlening. Deze feedback kan een onderwijsinstelling, haar facilitair bedrijf en dienstverleners, in de driehoek, doorvertalen naar hun beleid en acties.Terug naar modules gedragsbeïnvloeding