Gedragsbeïnvloeding op alle onderwijsniveaus

Iedere onderwijsinstelling heeft in meer of mindere mate te maken met zwerfafval en vervuiling. De aanpak hiervan verschilt per leerling of student. Een vijfjarige spreek je anders aan dan een hbo-student. En zelfs per hbo kan het gedrag anders zijn, door een verschil in onderwijscultuur. Hieronder kun je per onderwijsniveau lezen hoe wij hier omgaan met zwerfafval en het beïnvloeden van (vervuilend) gedrag.

Gedragsbeïnvloeding in het: 


Terug naar gedragsbeïnvloeding in het onderwijs