Gedragsbeïnvloeding in het hoger beroepsonderwijs (hbo en wo)

Facility host

De facility host is gericht op gastvrije schoonmaak en draagt bij aan een positieve beleving van de gebruikers van het gebouw. >> lees meer 

Gastvrij schoonmaken bij Hogeschool Rotterdam. >> lees hier het volledige artikel 

Facility hosts creëren meerwaarde voor je organisatie. >> lees meer over hoe de facility host wordt ingezet bij o.a. Hanzehogeschool Groningen en Albeda College. 

Gamification

Door middel van gamification gaan studenten en/of medewerkers spelenderwijs aan de slag met (het verbeteren van) de beleving van onderwijs, de kwaliteit van de leeromgeving en de facilitaire dienstverlening. Bewustwording en het eigen aandeel van de student/medewerker staan hierin centraal. >> lees meer over gamification

Praktische oplossingen

Vervuilend gedrag tegengaan door verkeerd gedrag te verstoren? Of door juist gedrag te faciliteren? Maak het uw studenten makkelijk. Ingewikkeld? Nee hoor! >> lees meer over onze praktische oplossingen 

Onderzoek aanpak zwerfafval

Rianda Mulder heeft onderzoek gedaan naar hoe zwerfafval organisatiebreed en structureel kan worden aangepakt. Hoofdvraag van haar onderzoek was: “Hoe effectief zijn gedragsbeïnvloedende technieken om vervuilend gedrag van studenten op hbo’s te verminderen?” 


Terug naar de onderwijsniveaus