Gedragsbeïnvloeding in het middelbaar beroeps onderwijs (mbo)

Facility host

De facility host is gericht op gastvrije schoonmaak en draagt bij aan een positieve beleving van de gebruikers van het gebouw. >> lees meer over de inzet van de facility host  

Facility host wordt ingezet bij het Summa College in Eindhoven. >> lees hier het volledige artikel

Facility hosts creëren meerwaarde voor je organisatie. >> lees meer over hoe de facility host wordt ingezet bij o.a. Zadkine en het Albeda College

Onderwijs gedragsbeinvloedingsprogramma - mbo

Gamification

Door middel van gamification gaan studenten en/of medewerkers spelenderwijs aan de slag met (het verbeteren van) de beleving van onderwijs, de kwaliteit van de leeromgeving en de facilitaire dienstverlening. Bewustwording en het eigen aandeel van de student/medewerker staan hierin centraal. >> lees meer over Gamification 

Praktische oplossingen

Vervuilend gedrag tegengaan door verkeerd gedrag te verstoren? Of door juist gedrag te faciliteren? Maak het uw studenten makkelijk. Ingewikkeld? Nee hoor! >> lees meer over onze praktische oplossingenTerug naar de onderwijsniveaus