Experts aan het woord

Hoe zwerfvuil organisatiebreed en structureel kan worden aangepakt

Rianda Mulder, Senior Lecturer Facility Management aan Hogeschool Utrecht, heeft onderzoek gedaan naar hoe zwerfvuil organisatiebreed en structureel kan worden aangepakt. Hoofdvraag van haar onderzoek was: “Hoe effectief zijn gedragsbeïnvloedende technieken om vervuilend gedrag van studenten op HBO’s te verminderen?” Tijdens de Kennissessie Onderwijs van 21 juni 2016 vertelde zij over haar onderzoek. >> Download hier het verslag 

Rianda Mulder Gom Kennissessie Onderwijs 21 juni 2016

‘Meer aandacht nodig voor zwerfvuil’
(Artikel van Rianda Mulder in Service Management jan. 2016)
Bij het aanpakken van zwerfafval ligt de focus van onderzoeker en bestaande initiatieven vooral op het terugdringen van afval in het publieke domein. Er is minder aandacht voor ‘binnenshuis’ zwerfvuil, bijvoorbeeld op scholen en universiteiten. Dat moet veranderen, vindt Rianda Mulder.

Gedragsbeïnvloeding ter voorkoming en vermindering van zwerfafval (niet onderwijsspecifiek)

De HTI-groep (TU Eindhoven) heeft laboratorium- en veldonderzoek gedaan naar de ontwikkeling van instrumenten om zwerfafval te bestrijden die aansluiten bij het relatief onbewust zwerfafvalgedrag. Positieve verandering van de omgeving en glanzende elementen hebben positieve gedragseffecten. Extra zorg voor de kwaliteit en de schoonheid van de openbare ruimtes, heeft een positief effect op het afvalgedrag van mensen in de openbare ruimte. >> Download hier het rapport

In een eerdere publicatie schetst de HTI-groep een theoretisch kader voor interventies ter vermindering van zwerfafvalproducerend gedrag met als titel ‘Zwerfafval: met automatisch gemak gooi je het in de afvalbak’. Dit rapport is een weergave van een studie van nationale en internationale met name sociaal-psychologische wetenschappelijke literatuur die toepasbaar is op het probleem van zwerfafval. Ook wordt een aantal concrete interventies gepresenteerd. >> Download hier het rapport