KIC Zegt...bij Friesland College

Daniël Visser, student en projectleider (2015-2016): “We zijn in 2015 begonnen met het project, omdat er veel klachten kwamen van omwonenden over zwerfafval dat was achtergelaten door met name studenten, vooral op de weg van de supermarkt naar school, ook wel ‘snoeproute’ genoemd. Tijdens het project zijn meer onderwerpen onderdeel geworden van de ‘snoeproute’, bijvoorbeeld: het rookbeleid, parkeren en rommel in de kantines. Onze avatar is KIC. Dit staat voor Keep it Clean, een mooie omschrijving voor ons project en vandaar dat de naam ‘KIC Zegt…’ is geworden.”

Hans Jantzen, docent en projectbegeleider: “Voor dit project hebben wij een vergoeding vanuit de gemeente gekregen. Hier hebben we al het communicatiemateriaal van kunnen maken. Helaas was dit eenmalig, maar gelukkig zijn er ook andere partijen die interesse hebben getoond in ons project. Wellicht kunnen we van hen ook een financiële bijdrage verwachten. Tot nu toe staan zij hier positief tegenover want zij merken ook wel dat ‘KIC zegt …’ echt werkt.”

“De kracht van dit project zit echt in de studenten. Zij gaan zelf in gesprek met de betrokken partijen, zoals gemeente, omwonenden en winkeliers. Zo begrijpen zij de problematiek beter en komen tot passende en verrassende oplossingen. Bovendien is hierdoor het draagvlak onder de betrokkenen enorm vergroot. Ik zie bij omwonenden hier in de buurt onze ‘KIC zegt… flyers’ zelfs voor de ramen hangen!”

Jaffie Rensen, student en projectleider (2016-2017): “We hebben een campagne opgezet waarin KIC de hoofdpersoon is. Hij staat op posters en borden binnen en buiten de school, op prullenbakken en containers. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een spel, waarbij we onze nieuwe eerstejaars voorstellen aan KIC. Maar het spel moet ook een aanleiding zijn om met elkaar in gesprek gaan over hoe we onze school samen schoon kunnen houden. Misschien dat we hier ook wel wat docenten voor gaan uitnodigen, want die zijn ook niet altijd even netjes.”

Kijk op www.kiczegt.nl  voor meer informatie.