Optim-eyes meet technisch schoon én schoonbeleving

Gom heeft een innovatieve tool ontwikkeld, waarmee we de resultaten van een belevingsmeting koppelen aan de technische meting (VSR). In Optim-eyes wordt de gebouwgebruikers per ruimtesoort gevraagd hoe belangrijk zij de schoonmaak vinden en de beleving ervan. Is men ontevreden dan wordt gevraagd waarover men ontevreden is. Dat kunnen zaken zijn die binnen of buiten ons dienstenpakket vallen. De combinatie van schoonbeleving, schoonbelang en de technische schoonmaakkwaliteit visualiseert Optim-eyes in een assenstelsel. Het geeft ons én de opdrachtgever goed inzicht in het functioneren van de werkprogramma’s en de kwaliteit van onze dienstverlening.

Schoonbeleving verhogen

Op basis van meetresultaten kan ervoor worden gekozen het werkprogramma aan te passen of belevingverhogende maatregelen door te voeren. Vier zintuigen spelen hierin de hoofdrol: ruiken, horen, zien en voelen; het totaalplaatje moet kloppen. Als uit de metingen blijkt dat het als niet goed wordt ervaren, dan kijken wij naar oplossingen voor alle vier zintuigen. In een toilet heeft bijvoorbeeld naast geur ook licht effect op schoonbeleving.
 
De Optim-eyesmetingen - gebouwgebruikers beantwoorden de vragen op hun mobile device of via een online tool op hun desktopcomputer - vinden niet eenmalig plaats. Na invoering van maatregelen willen we natuurlijk ook weten of ze effect hebben.

Optim-eyes is onderdeel van Gom's visie op schoonbeleving

Een schematische weergave van optim-eyes

De Optim-eyesmeting levert een schat aan informatie op. Toepasbaar voor schoonmaakdienstverlening, maar ook voor andere facilitaire diensten en middelen binnen het pand. Ontvangst, verlichting, kwaliteit van de koffie, kleur en gevoel van veiligheid: zomaar enkele zaken die de pandbeleving medebepalen. Om de belevingskwaliteit binnen een pand echt te verhogen, is de onderlinge samenwerking tussen de verschillende facilitaire onderdelen zeer wenselijk. Daarom geven wij ook belevingsadvies buiten onze eigen dienstverlening.

Optim-eyes is onderdeel van Gom's visie op schoonbeleving:

  • Met metingen onder gebouwgebruikers het belevingsniveau in beeld brengen.
  • Waar nodig doorvoeren van belevingsverhogende maatregelen binnen de afgesproken kaders.
  • Managen en borgen binnen een continu proces.