Outputgerichte schoonmaak: de zekerheid dat schoon is wat schoon moet zijn

Traditionele schoonmaakprogramma’s houden niet altijd voldoende rekening met veranderende situaties. Zo kunnen piek- en dalbezettingen of weeromstandigheden invloed hebben op de aard van de vervuiling: een sanitaire ruimte is extra vervuild als er veel bezoekers zijn. Of de entree laat op een regenachtige dag veel inloopvervuiling zien. Bent u meer geïnteresseerd in de kwaliteit dan in werken volgens een vast schoonmaakprogramma, dan is outputgerichte schoonmaak iets voor u. Daarmee passen wij onze werkzaamheden aan de actuele omstandigheden aan en heeft u altijd de zekerheid van een afgesproken opleverresultaat. Het is niet alleen het loslaten van het traditionele werkprogramma, maar er komt meer bij kijken. Hier leest u meer over de vormen en kritische succesfactoren van outputgerichte schoonmaak, ook wel resultaatgerichte schoonmaak genoemd in de branche.

Twee vormen

Een tussenvorm van traditioneel naar volledig outputgerichte schoonmaak is de hybride variant. Hierbij geldt één vast afgesproken oplevermoment per dag, waarbij niet de handelingen maar de afgesproken kwaliteit wordt beoordeeld. Wij zorgen ervoor dat dit niveau gehaald wordt door een grondige schoonmaakbeurt per dag, aangevuld met een naloopronde.

Bij de meest vergaande variant spreken we een minimaal acceptatieniveau af: dit realiseren wij gedurende de hele dag. Vaak houdt dit in dat éénmaal per dag een grondige schoonmaakbeurt plaatsvindt en aanvullend gedurende de dag correctieronden. De frequentie en de handelingen verschillen per dag en per ruimte: zo spelen we in op de actuele schoonbehoefte.

Welke voordelen heeft outputgerichte schoonmaak?

Werkt uw schoonmaakbedrijf momenteel op basis van een traditioneel vast schoonmaakprogramma? Dan biedt de omschakeling naar outputgerichte schoonmaak u diverse voordelen:

 • onze medewerker monitort de verontreiniging en bepaalt vervolgens welke zaken de meeste aandacht verdienen. Bijvoorbeeld een extra toiletronde als dit nodig is, of juist aandacht voor de entree bij regenval.
 • bij voorkeur gaat outputgerichte schoonmaak hand in hand met dagschoonmaak. Waarbij de focus niet ligt op het minimaliseren van de verstoring, maar juist op het maximaliseren van het positieve effect: zichtbaar aanwezig, aanvullende taken kunnen uitvoeren, bezoekers de weg wijzen en bij een ongelukje helpen de verstoring op te lossen.
 • de outputgerichte vormen geven aanvullende mogelijkheden voor de inzet van medewerkers uit de social return doelgroepen.

Welke nadelen heeft outputgerichte schoonmaak?

 • de ervaring leert dat de investering voor naloop of langere bezetting vooral bij omvangrijkere locaties toegevoegde waarde biedt. Voor kleine kantoorlocaties bijvoorbeeld is dit vaak minder passend.
 • de omslag naar outputgerichte schoonmaak vraagt meer dan alleen een ander werkprogramma.
 • de kritische succesfactoren vragen om een goede inventarisatie en duidelijke doelen, en daarmee een inleerperiode. Toch is dit voor u geen beletsel: met onze ervaring helpen wij u graag!

Succesfactoren voor outputgerichte schoonmaak

Er komt dus meer bij kijken dan alleen een andere vorm van schoonmaakprogramma. Inmiddels kennen wij de kritische succesfactoren vanuit de praktijk, en hebben er passende oplossingen voor. Op hoofdlijnen betreft dit:

 • juiste selectie en begeleiding van schoonmaakmedewerkers. Competentie, opleiding en instructie stellen andere eisen dan bij traditionele schoonmaak: kijken door de ogen van de gast en hostmanship zijn bijvoorbeeld twee belangrijke aspecten.
 • bij de contractvorm passende materialen en middelen.
 • passende kwalitatieve en kwantitatieve leiding, waaronder extra leiding in de beginperiode.
 • heldere afstemming van de gewenste tijdstippen en aanvullende taken.
 • heldere afspraken over KPI’s: zowel op technische schoonmaakkwaliteit als beleving bij gebouwgebruikers.

Wij helpen u graag om een transparant en helder overzicht te krijgen. Zodat ook u, net als steeds meer relaties, kunnen profiteren van outputgerichte schoonmaak!

Lees in de klantcase van Ingram Micro/Bol.com over hoe zij outputgerichte schoonmaak ervaren:

Klantcase Ingram Micro/Bol.com


Ga naar sector Kantoren

Innovatietafel 'Contract van de toekomst'

In de aanloop naar de beurs Interclean organiseert het Schoonmaakjournaal een aantal expertbijeenkomsten. Gom was gastheer van de tweede Innovatietafel 'Contract van de toekomst' waar vragen zoals 'Hoe ontwikkelt outputgerichte schoonmaak zich momenteel?' en 'Hoe kan het schoonmaakcontract van de toekomst eruitzien?'.

De uitkomsten en conclusies van deze bijeenkomst kunt u teruglezen in het artikel Innovatietafel over contract van de toekomst groot succes.