Bedrijfscultuur

Welke bedrijfscultuur kunt u bij Gom verwachten? Hoe gaan we intern met elkaar en met onze klanten om? Die bedrijfscultuur wordt vooral bepaald door onze missie, visie en kernwaarden.

Onze missie

Iedereen blij maken met schoon.

Onze visie

Gom maakt mensen blij met schoon. Dit doen wij vanuit ons geloof dat een schone omgeving voor iedereen van toegevoegde waarde is. Door ons specifiek te richten op de drijfveren van onze klanten ervaren zij ons als de béste partij om hier invulling aan te geven. Nu en in de toekomst.

Onze kernwaarden

  • Betrokken: bij onze klant, bij onze mensen, bij onze wereld
  • Resultaatgericht: naar onze klant, naar onze medewerkers, naar onze organisatie
  • Trots: op onze mensen. En onze mensen kunnen trots zijn op Gom

Een familiebedrijf

Net zo belangrijk voor onze bedrijfscultuur is onze afkomst, die van familiebedrijf. Als er twee woorden bepalend zijn voor het denken en doen van familiebedrijven, zijn het wel passie en loyaliteit. Natuurlijk is er in de halve eeuw dat we bestaan veel veranderd. En natuurlijk zijn we in die tijd een stukje groter geworden. Maar die passie en die loyaliteit zijn nog onverminderd aanwezig in de Gom-organisatie van nu.
 
Die passie maakt dat we gelóven in onze missie en er 100% voor gaan, in alle lagen van ons bedrijf. Het maakt ons als (ruim) vijftigjarige ambitieuzer en gretiger dan ooit. En loyaliteit is nog altijd de rode draad in onze omgang met mensen, of het nu medewerkers, klanten, toeleveranciers of stakeholders zijn. Het heeft er ongetwijfeld mee te maken dat we als familiebedrijf niet gedreven worden door beursnoteringen maar vooral oog hebben voor de langere termijn.