Partners en Certificering

Kwaliteitskeurmerken

Gom beschikt over een groot aantal kwaliteitskeurmerken en is actief in diverse brancheorganisaties.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Gom onderschrijft volledig de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche en vindt draagvlak bij alle stakeholders van groot belang. Door onze inspanningen en de samenwerking op dit gebied met onze klanten, dragen wij actief bij aan de wisselwerking tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers, medewerkers en overige organisaties (de ‘ring van belanghebbenden’) om de marktverhoudingen te verbeteren: Hierbij zijn alle betrokkenen gebaat! Kernwoorden in onze benadering zijn: zorgvuldig, sociaal, transparant en controleerbaar.
 
Stichting Normering Arbeid
Dit keurmerk wordt verstrekt als voldaan wordt aan de gestelde eisen in de NEN 4400-1 norm. Dit betekent onder andere:

  • Juiste aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting.
  • Loonbetalingen conform geldende wetgeving.
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. 

MVO Nederland
Als partner zijn wij onderdeel van een groeiend netwerk van ruim 2.000 bedrijven en organisaties. Al deze bedrijven werken aan een duurzamer bedrijfsleven. Of het nu gaat om energiebesparing, hergebruik van grondstoffen of de inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking, elke partner levert een bijdrage.
 
DEKRA
ISO 9001
De internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Eenvoudig gezegd geeft de norm het volgende aan:

  • Zeg wat je doet.
  • Doe wat je zegt.
  • Bewijs het.

Belangrijk aspect daarbij is het zijn van een lerende organisatie. Dit volgens de principes van de Deming cirkel (Plan-Do-check en Act).
 
ISO 14001
Is een standaard op het gebied van milieumanagement. Deze zit sterk in lijn met de aanpak van 9001. De milieu-risicoanalyse is daarbij het belangrijkste onderdeel van de norm.
 
VCA** Gom / GSR
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Dit is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee wij aan kunnen tonen dat wij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Dit met het doel om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.
 
MVO Prestatieladder
Een norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze voorziet in onze behoefte om vanuit maatschappelijke  betrokkenheid duurzame ontwikkelingen concreet, objectief en aantoonbaar te maken. Het aantoonbaar managen van stakeholdereisen en -verwachtingen is daarbij cruciaal. Gom staat op trede 4.
 
Schoonmakend Nederland
Brancheorganisatie Schoonmakend Nederland werkt aan een gezonde en aantrekkelijke schoonmaak- en glazenwassersbranche. Het Keurmerk staat voor betrouwbare leden die beschikken over de juiste vakkennis, die goed omgaan met hun personeel en belasting en premies betalen. Uiteraard heeft Gom dit Keurmerk. Aanvullend heeft Gom ook het Keurmerk Glas & Gevel. Dit betekent dat ook voldaan wordt aan de specifieke eisen die gesteld worden aan het veilig werken op hoogte.
 
VSR
De vereniging Schoonmaak Research (VSR) is het onafhankelijk platform voor professioneel schoonmaken. Als kennisinstituut voor alle marktpartijen op het gebied van schoonmaakonderhoud streeft de vereniging naar objectivering en professionalisering van het schoonmaakvak door middel van onderzoek, voorlichting en opleiding. www.vsr-org.nl.
 
Gom is opgenomen in het openbare register van de Stichting Schoonmaakkwaliteit. www.schoonmaakkwaliteit.nl. Het keurmerk staat garant voor het juist en volledig uitvoeren van technische kwaliteitsmetingen volgens de methodiek van VSR-KMS, zoals deze is vastgelegd in de NEN2075 en de Europese norm EN13549.
 
Stichting Schoonmaakkwaliteit
De Stichting Schoonmaak Kwaliteit is opgericht op initiatief van VSR. SSK heeft als doel het ontwikkelen, in stand houden, beheren en bewaken van onafhankelijke, efficiënte en objectieve kwaliteitsmeetsystemen voor de schoonmaakdienstverlening. 

PSO
De Prestatieladder sociaal ondernemen (PSO) is een meetinstrument. Met deze PSO-erkenning dragen wij meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen en doen dat kwalitatief op een goede manier.

Partners

Voor gebieden die raakvlakken met schoonmaak hebben, werken wij samen met diverse externe partners. Hieronder vindt u een voorbeeld van enkele van deze partners:

Initial
In Nederland is Initial al jaren de belangrijkste dienstverlener op het gebied van sanitaire hygiëne, bedrijfskleding, linnengoed, schoonloopmatten en disposables. Het bedrijf is onderdeel van Rentokil Initial plc en dus wereldleider op het gebied van efficiënte, professionele services voor alle soorten bedrijven. 

Meer informatie? Zie www.initial.nl

Van Houtum
Van Houtum levert al ruim 75 jaar hygiënepapier en innovatieve oplossingen voor een betere toilethygiëne met uitzonderlijke milieuprestaties. Zij zijn koploper op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: in hun bedrijf bepaalt een diepgevoeld respect voor mens en milieu de bedrijfsvoering. Deze visie op MVO wordt in de praktijk gebracht met evenredige aandacht voor People, Planet en Profit. Onder de merknaam Satino Black produceren zij het meest milieuvriendelijke toiletpapier ter wereld.

Meer informatie? Zie www.vanhoutum.nl

Ecover
Al 35 jaar zet Ecover zich in voor de ontwikkeling en productie van efficiënte en ecologische was- en reinigingsmiddelen op basis van plantaardige ingrediënten en mineralen. Vanuit ecologische fabrieken worden hun producten wereldwijd verdeeld in meer dan 39 landen. Duurzaamheid bij Ecover is een eindeloos proces, want wat vandaag wordt gedaan, kan morgen nóg beter.

Ecover is als eerste in Europa een B CORP;  een certified B(enefit) Corporation.  Deze certificering geeft aan dat Ecover voldoet aan zeer strenge criteria op vlak van sociale verantwoordelijkheid, milieu-impact, transparantie en bedrijfsvoering.

Meer informatie? Zie www.ecover.nl.