Tijdsdruk, gebrek aan kennis en focus gevaar voor hygiëne zorginstellingen

Hygiëne scoort in veel zorginstellingen (met name verpleeghuizen) een onvoldoende, zo blijkt uit onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Uit het in oktober gehouden onderzoek door Gom ZorgSupport onder haar ZorgPanel van 400 facilitaire professionals in de zorg blijkt dat als belangrijkste oorzaken worden gezien: tijdsdruk op de afdeling, te weinig kennis, bezuinigingen, het niet serieus nemen van handhygiëne en het feit dat schoonmaaktaken zijn overgedragen aan zorgmedewerkers.