Alles over infectiepreventie in Gom ZorgSupport-kenniscentrum

Adequate schoonmaak is een onmisbare schakel in de keten van infectiepreventie. Gom ZorgSupport neemt daarom, als schoonmaakexpert in de zorg, zelf zijn verantwoordelijkheid. Onder andere door het inrichten van een kenniscentrum en een speciale website www.allesoverinfectiepreventie.nl waarop alle kennis over infectiepreventie is verzameld.