Gom brengt met nieuw meetsysteem Optim-eyes integrale schoonmaakkwaliteit in kaart

Met de introductie van Optim-eyes schept Gom meer helderheid in de beoordeling van schoonmaak. Optim-eyes brengt de verschillende definities van ‘schoon’ in één meetsysteem samen. Daaronder vallen de technische kwaliteit, de schoonbeleving en het schoonbelang. Optim-eyes draagt bij aan een efficiënter werkprogramma en geeft  inzicht in belevingverhogende maatregelen.