Gom ZorgPanel: Participatiewet leeft in de zorg

Volgens een in juni gehouden onderzoek onder de leden van het ZorgPanel van Gom ZorgSupport is het merendeel van de zorginstellingen actief aan de slag met de invulling van de Participatiewet. Een derde van de ondervraagde zorginstellingen voert een actief beleid op dit gebied en bij 55% is men bezig dit beleid te ontwikkelen.