Gom ZorgSupport richt Kenniscentrum Infectie Preventie op

Per 15 juni beschikt Gom ZorgSupport over een eigen Kenniscentrum Infectie Preventie (KIP). Alle kennis op het gebied van hygiëne en infectiepreventie in zorginstellingen wordt hierin verzameld en gedeeld. Gom ZorgSupport speelt op deze wijze in op de toenemende behoefte vanuit gezondheidsinstellingen om mee te denken over dit onderwerp.