201726apr

Project Schoonbewust: anders kijken naar schoonmaak!

201726apr

Schoonmaak brengt kosten met zich mee. En als de omgeving meer verontreinigt, nemen de kosten vaak toe. Dat klinkt logisch. Toch is Gom een project gestart om op een andere manier met deze investering om te gaan. Schoonbewust wil die investering ánders gebruiken.

“Met het project Schoonbewust kijken we ánders naar schoonmaakkosten” aldus Marco Konter, Manager marketing & business development. “Niet investeren vanuit de opdrachtgever om schoon te maken maar investeren om de schoonmaakkosten beter te beheersen. Dat moet ofwel leiden tot stijging van de beleving bij gelijke schoonmaakkosten ofwel het realiseren van een gelijke kwaliteit tegen lagere kosten.” 
 
Schoonbewust richt zich op maatregelen die het gedrag van gebouwgebruikers positief beïnvloeden. De naam van het project heeft zowel de woorden ‘bewust’ als ‘onbewust’ in zich. Konter: “Omdat veel gebruikersgedrag onbewust is én bewustwording een belangrijke rol speelt. In het onderwijssegment hebben we met gedragsbeïnvloeding al meer praktijkervaring. Die gebruiken we ook binnen dit project.”

Onontgonnen terrein

Hoewel losse maatregelen om houding of gedrag positief te beïnvloeden al wel bekend zijn binnen onze branche, ontbreekt toch nog vaak een structurele aanpak en de bewijslast. Konter: “De inventarisatie van tools is inmiddels afgerond. Nu gaan we in overleg met enkele klanten écht aan het testen. Daarbij besteden we ook aandacht aan de bewijslast: een meeting vooraf en achteraf draagt bij aan inzicht over het nut en het effect van de investering. Zo kunnen we onze klanten goed adviseren en samen met hen bewuste keuzes maken. Van enkele middelen hebben we al wel bewijslast, maar nog lang niet van allemaal.”

Praktijkvoorbeeld

Een van de middelen die we testen is een afvalbak voor sigarettenpeuken. Op een plek waar veel sigarettenpeuken op de grond worden gegooid, plaatsen we een bak met twee inwerpgleuven: onder de vraag ‘wie is de beste voetballer’ kan men kiezen voor twee bekende clubspelers als inworppunt. En de ‘actuele stand’ is te zien in de afvalbak.  We tellen vooraf de verontreiniging aan peuken in de omgeving, hangen de unit op en tellen weer achteraf: zo verzamelen we bewijslast. Ook andere middelen testen we vanaf mei bij diverse klanten, in verschillende sectoren.”

Totaalaanpak als advies

Hoe het advies naar klanten eruit gaat zien na de testfase kan Konter nog niet precies zeggen. “Daarvoor is het nog te vroeg. We testen eerst de effectiviteit, dan pas kunnen we meedenken of een totaaladvies maken voor geïnteresseerde klanten. Het lijkt me dat een bewustwordingsaanpak met onze experiencegame, gevolgd door ludieke acties en structurele maatregelen voor de hand ligt. Maar hoe precies? Laten we daar nu nog niet op vooruit lopen.”