201830aug

Quickscan Future FM toont ‘hidden values’ in de schoonmaak

201830aug

Een aanzuigende werking op het aantrekken van talent. Imagoversterking. Het verhogen van de vastgoedwaarde. Nee het zijn niet de ‘bijeffecten’ van pakweg een nieuwe corporate identity van een bedrijf. Het zijn ‘hidden values’ die bezoekers van het event Future FM van Gom toeschrijven aan... de schoonmaak. Daarmee onderstreepten de circa 150 bezoekers - vooral hoger management - de stelling die directeur Albert van der Meulen in zijn welkomstwoord poneerde: het wordt tijd dat de schoonmaak eens die hidden values gaat vinden én verzilveren. En wat de quickscan onder bezoekers ook aantoonde: schoon alléén is al lang geen onderscheidende factor meer. Per sector ligt het accent weer anders, wat de sectorspecialisatie van Gom onderstreept.

Gom legde bezoekers van Future FM een belangrijke stelling voor: aan welke organisatiedoelen kan schoonmaak in jouw organisatie bijdragen? Positief was de conclusie dat schoonmaak écht waarde toevoegt, opvallend vooral was dat er grote verschillen bestaan per sector. Een paar highlights:

  • Opdrachtgevers in het onderwijs en de hospitality noemen vooral dat schoonmaak bijdraagt aan de beleving
  • De zakelijke dienstverlening legt de schoonmaakfocus op gastvrijheid
  • Naast gezondheid is veiligheid in de zorg het meest genoemde doel

Marketing manager Marco Konter: “Mooi om te zien dat ook heel concrete en belangrijke organisatiedoelen worden genoemd, zoals die aanzuigende werking op het aantrekken van talent, imagoversterking en healthy aging. Zelfs het verhogen van vastgoedwaarde kwam naar boven. Als de sector die hidden values meer naar boven kan halen, en die ook kan kwantificeren, dan kunnen we stappen maken richting een verdere verhoging van de klanttevredenheid.’

Opdrachtgevers in verschillende sectoren benoemen geheel andere doelen op schoonmaakgebied. Het buzzword ‘beleving’ scoort in vrijwel alle sectoren: hospitality, onderwijs, zakelijke dienstverlening en zorg, met uitzondering (begrijpelijk wellicht) van food and industry. Het is zelfs het aspect dat overall het meest wordt genoemd als primaire doel. Met name in het onderwijs vinden opdrachtgevers (35%) het belangrijk dat schoonmaakbedrijven aandacht schenken aan beleving.

Veelzeggende uitkomsten

Marco Konter: ‘Wat opvalt is dat het onderzoek over sectoren heen overeenkomsten laat zien maar vooral heel veel verschillen. Een bevestiging dat dé schoonmaakopdrachtgever niet langer meer bestaat. De markt is veel diverser geworden. In elke sector liggen de behoeften weer anders. Je kúnt als schoonmaakbedrijf eenvoudigweg niet langer meer alle doelgroepen bedienen met één en dezelfde aanpak. Focus op sectoren is echt nodig. Schoonmaakbedrijven moeten anno 2018 een expert zijn in een sector. En dat kan alleen maar als je specialist bent en de hele dag in één sector aan de slag bent.’

Begin 2018 maakte Gom de aanpassing naar een sectorgeorganiseerde organisatie. Het is een stap die is ingegeven door het snel veranderend landschap in facilitair Nederland. Het is gefundeerd maar een opmerkelijke ommezwaai: geen enkel andere schoonmaakbedrijf in Nederland heeft de organisatie zo duidelijk toegespitst op sectoren.

Konter: ‘Natuurlijk is een quick scan op het event niet gelijk statistisch representatief voor heel Nederland, al zijn het wel met name beslissers die naar het event zijn gekomen: veel facilitair managers of directieleden, inkoop- en contractmanagers. Veelzeggend zijn de uitkomsten wel.’

Future FM

Met Future FM keek Gom vooruit naar de toekomst van het facilitaire vak. Centraal stond de veranderende wereld met haar impact op het werkterrein. Die toekomst werd donderdag 21 juni in Driebergen belicht door twee inspirerende sprekers: futuroloog Christian Kromme en alpinist Wilco van Rooijen.