201820feb

Reclassering Nederland en Gom gaan samenwerking aan

201820feb

Op 6 februari hebben Reclassering Nederland en Gom het contract ondertekend voor het schoonmaakonderhoud en glasbewassing van 30 locaties in de regio’s Noord-West, Midden-Noord (plus het landelijk kantoor) en Oost-Nederland. Het contract gaat in per 1 maart 2018 en wordt voor de komende 4 jaar, plus 4x 1 optiejaar aangegaan.

De Europese aanbesteding, geleidt door VFM facility experts, was onderverdeeld in 2 percelen, waarbij vooraf is aangegeven dat 2 verschillende bedrijven de gunning toegewezen zouden krijgen. Omdat dat wij voor beide percelen de hoogste notering behaalden, werd ons ons voorkeursperceel  gegund. Bij beide percelen hebben wij bij de kwaliteitsvragen de maximaal te behalen punten gescoord.

Reclassering Nederland

Reclassering Nederland is een stichting en draagt actief bij aan de veiligheid van de samenleving door het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van recidive. Dat doen ze door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en de dader of verdachte te stimuleren zijn of haar gedrag te veranderen.
 
Gunstig beïnvloeden van het gedrag van daders is vaak mogelijk. Je verantwoordelijk opstellen is aan te leren. Reclassering Nederland ondersteunt mensen daarbij. Het aanwakkeren van motivatie, maken van verantwoorde keuzes en zelfreflectie maken deel uit van de aanpak.
 
Gom ziet hierin overeenkomsten: door continu betrokken te zijn bij de ontwikkeling van onze schoonmaakmedewerkers zorgen wij voor motivatie en eigenaarschap, zodat onze medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de locaties waar zij werkzaam zijn.