201631mrt

Samenwerking Gom en Regionale bedrijfsschool succesvol

201631mrt

Gom geeft succesvol invulling aan het samenwerkingsconvenant dat in de zomer van 2015 is getekend samen met 11 andere bedrijven, het Startcollege van Albeda, Zadkine en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Dit convenant maakt het voor de studenten van deze Entreeopleiding mogelijk om praktijkgerichte leerroutes te volgen.

Inmiddels lopen vijf studenten van het Zadkine Startcollege stage bij Gom Openbare Ruimten. Bij verschillende opdrachtgevers in Rotterdam en omstreken voeren zij werkzaamheden uit in de volle breedte van het vak: van het schrobben van trappenhuizen en het signaleren van gebreken tot het ondersteunen bij risico inventarisaties en het lopen van DKS-ronden. Zo krijgen de studenten een goede indruk van wat ze kunnen verwachten als ze in deze dynamische branche aan de slag gaan. 

Eén van de studenten is dusdanig enthousiast over zijn stage dat hij heeft aangegeven graag bij Gom te willen werken. Dennis Ottenhoff (productgroepmanager openbare ruimten): "Wij zijn ook erg tevreden over hem en bieden hem, indien mogelijk, na afronding van zijn opleiding graag een arbeidsovereenkomst aan." Mieke Sprinkhuizen, accountmanager Onderwijs bij Gom, vult aan: "Wij vinden het vanuit Gom/Facilicom erg belangrijk om de verbinding met het onderwijs te zoeken. Enerzijds omdat wij zo onze bijdrage vanuit het werkveld kunnen leveren aan het onderwijs en anderzijds omdat wij als organisatie, gemotiveerde studenten van de entreeopleiding een toekomst kunnen bieden met betaald werk. Dat is precies de invulling van het convenant zoals wij voor ogen hadden."

Gastles schoonmaak door Gom

Op vrijdag 18 maart hebben Dennis Ottenhoff en Jeroen Slee (KZI manager) bij het Zadkine Startcollege een gastles verzorgd. Zij hebben een groep van 15 studenten verteld over Facilicom, Gom en haar zusterbedrijven en wat er allemaal bij komt kijken om een schoonmaakorganisatie te runnen; welke operationele processen er nodig zijn achter het schoonmaken zelf. De studenten waren ervan onder indruk. Ze wisten niet dat hier iedere dag zoveel mensen bij betrokken zijn.

De studenten van het Zadkine Startcollege waren niet alleen erg enthousiast over de gastles, maar ook over Gom zelf. Een aantal studenten heeft aangegeven interesse te hebben voor een stage.

Win-win situatie voor Gom én studenten

"Wij zijn erg positief over de betrokkenheid van Gom en hoe ze onze studenten begeleiden. Stage lopen bij een professionele partner als Gom is van absolute meerwaarde voor de ontwikkeling van de leerlingen," vertelt mevrouw Delgado, docent/stagebegeleider bij het Zadkine College. Het verzoek is dan ook of wij nog meer stagiairs willen plaatsen. Uiteraard geven wij hier graag gehoor aan.

Dennis Ottenhoff voegt toe: "Het convenant is niet alleen in het voordeel van de opleiding en de studenten, maar ook van ons. In een verouderende maatschappij is de instroom van jonge mensen in onze organisatie zeer welkom. De student is door de stage reeds bekend met Gom en het werk dat wij doen. Door verschillende werkzaamheden uit te voeren, worden zij opgeleid tot all-round medewerker. Zij stromen zo makkelijker in, dan wanneer je een compleet nieuw persoon moet werven."

Martin Overes, Contract Manager Zadkine: "Vanuit Contract Management (afdeling Facilitair & Huisvesting Zadkine), worden deze initiatieven toegejuicht. Verbinding en partnership tussen leveranciers en het onderwijs zijn items die steeds meer aandacht krijgen in onze contracten met leveranciers. Gezocht wordt naar een samenwerkingsverband waarin deze onderdelen tot stand kunnen komen. Het aanbieden van stageplaatsen is één van de onderwerpen van de contractbesprekingen. Jonge mensen kunnen een kijkje in de keuken nemen van hun toekomstig vakgebied, dit draagt bij aan een goede beeldvorming van het werkveld. Leveranciers kunnen kennis maken met hun eventuele nieuwe werknemers en krijgen meer inzicht in wat onze klanten, de studenten, belangrijk vinden. Dit kunnen zij weer door vertalen naar hun dienstverlening, een win-win situatie voor iedereen!"

Lees hier meer informatie over het convenantGom Openbare Ruimten en de opleiding Schoonmaak van het Zadkine Startcollege.