Schoonbewust leert u anders kijken naar schoonmaak

Een omgeving waarin wordt gewerkt, gefabriceerd, geleerd of gerecreëerd vervuilt. Maar hoe vanzelfsprekend is dat eigenlijk? Want veel vervuiling heeft te maken met onbewust gedrag van de gebruikers van die ruimte. Daarom investeert Gom in een bijzonder project om het gedrag van mensen te beïnvloeden: Schoonbewust.

Bij veel opdrachtgevers staat het terugdringen van de schoonmaakkosten centraal. Andere opdrachtgevers zoeken het meer in het verhogen van de beleving. In beide gevallen kan Schoonbewust een groot verschil maken. 

Dat bewustzijn creëren vraagt soms een lange adem. En soms is het een kwestie van creatief naar oplossingen zoeken. Omdat veel mensen toch onbewust in een bepaald gedrag blijven hangen. Een gebruiker die weet welk effect zijn of haar gedrag heeft op de vervuilingsgraad van een ruimte, denkt de volgende keer twee keer na. Het gaat dus om bewustwording. 

De psychologie achter de vervuiling

Betere kennis en meer begrip van het gedrag van mensen kan leiden tot minder vervuiling. Die ‘schoonbewuste’ aanpak verschilt uiteraard per opdrachtgever en per locatie. De ene keer kan een experience game of gamification de trigger zijn. Elders zijn het eerder ludieke acties die gebruikers aanzetten tot gedragsverandering. En de derde keer krijgt u van ons het - goed onderbouwde - advies om structurele maatregelen te nemen, zoals de inzet van een facility host op uw locatie.

Eerste cases succesvol

Met Schoonbewust zijn in korte tijd een aantal succesvolle cases ontwikkeld. Die leggen we u graag voor, mét de belofte dat ze geen blauwdruk zijn voor een aanpak in uw eigen omgeving. Daarvoor gaan we met u om de tafel zitten, om op maat een benadering te kiezen die ook uw gebruikers Schoonbewustzijn oplevert.

Lees meer over Schoonbewust