201820mrt

Schoonmaakbedrijf kan belangrijke rol spelen in terugdringen aantal griepgevallen

201820mrt

Al drie maanden houdt de griep Nederland in de greep. Zelfs ziekenhuizen liggen vol met patiënten. Bekend is dat het griepvirus vooral wordt doorgegeven via handen, deurklinken, lichtschakelaars, koffieautomaten of printers. Goed schoonmaken kán dus een verdere uitbraak voorkomen. Ligt de sleutel tot minder ziekteverzuim daarmee in handen van schoonmaakbedrijven? Een ronde langs de velden bij Gom.

Vooral de ziekenhuizen merken dat de griep flink huis houdt in Nederland. Veel ziekenhuizen kampen met een tekort aan capaciteit, doordat bedden nodig zijn voor acute zorg aan grieppatiënten. ‘Onze eerste zorg is dan ook dat we de medewerkers van ziekenhuizen en instellingen op de been houden’, zegt Simone van de Velde, directeur van Gom ZorgSupport. Dat gebeurt niet alleen met mankracht, maar vooral met expertise. Ruim twee jaar terug nam Gom ZorgSupport het initiatief om een eigen Kenniscentrum Infectie Preventie op te richten. Het centrum bundelt alle kennis en ervaring die er is over infectiepreventie.
 
Vanwege de griepgolf is de schoonmaak in veel zorginstellingen opgeschaald. Simone: ‘Zeker ziekenhuizen met veel openbare ruimten, waar publiek in- en uitloopt, moeten alert zijn op infecties. Daar maken we vaker schoon, ook met andere middelen. Niet langer meer een klamvochtig doekje, maar een desinfecterend middel toevoegen.’

Een ander probleem is  dat het griepvirus ook niet aan Gom voorbij gaat. ‘Wij hebben zelf ook veel zieken door de griep. En we moeten alert zijn op verspreiding. Iemand die al een beetje grieperig is, kun je absoluut niet naar een ziekenhuis of zorginstelling sturen om te voorkomen dat zij het virus naar binnen brengen.’
 

Leraren naar huis in het onderwijs

De ervaringen van het Kenniscentrum Infectie Preventie blijven niet beperkt tot de zorgsector. Ook Gom Onderwijs doet er haar voordeel mee. ‘Samen met Gom ZorgSupport zijn we bezig de krachten te bundelen om tot innovatieve oplossingen te komen’, zegt Michel van den Berg, directeur van de businessunit. Vooral in zijn sector speelt het griepprobleem. Basisscholieren zijn naar huis gestuurd omdat leraren ziek werden. In onderwijsinstellingen met vaak honderden tot duizenden scholieren komt het risico van besmetting al gauw om de hoek kijken. Michel: ‘In bijvoorbeeld het primaire onderwijs speelt mee dat de hygiëne niet altijd optimaal is. Kinderen wassen hun handen niet altijd. Uit onderzoek blijkt dat het percentage zieken op scholen flink omlaag zou kunnen als hygiëne serieuzer werd genomen.’

Hotels en bungalowparken: protocollen

Wat in het onderwijs nog te weinig gebeurt, is topprioriteit in hotels en bungalowparken. Bij een mogelijke uitbraak treden meteen protocollen in werking. ‘Als hotel is het laatste wat je wilt dat je op Zoover moet lezen dat gasten er ziek zijn geworden. Nu hotels steeds gastgerichter worden, nemen ze geen enkel risico’, constateert Karin van den Heuvel, operationeel manager van Gom Hospitality. Voor de schoonmaakmedewerkers van Gom Hospitality betekent dat: meer nalooprondes, vaker de kritische onderdelen zoals deurklinken, telefoons en afstandsbedieningen desinfecteren.

Oplossingen voor flexplekken

Voor Gom Corporate speelt weer een ander probleem: flexplekken, werkplekken waar gedurende de dag meerdere medewerkers gebruik van maken. ‘Het is onmogelijk om bij alle flexplekken continu schoonmaakmedewerkers neer te zetten’, zegt Richard de Maar, directeur van de businessunit. ‘Wat we wel doen, is desinfecterende doekjes op het bureau zetten. Medewerkers kunnen dan bij wisseling van de werkplek het bureau, het toetsenbord en de muis desinfecteren.’ Hij ziet ook andere oplossingen: ‘Vaak worden kantoren volgens een vaste frequentie schoongemaakt. Tijdens een griepepidemie gaan we ook wel over naar een dagelijkse schoonmaak. Ook kan een klant tijdelijk overschakelen van een resultaatgericht naar een inspanningsgericht contract.’
 
De introductie van het microvezelsysteem heeft al veel opgeleverd, concludeert Richard. ‘Uit onderzoek komt naar voren dat die doekjes aanmerkelijk meer bacteriën van oppervlakten verwijderen dan een traditioneel doekje. En omdat een microvezeldoekje niet wordt gespoeld, worden micro-organismen ook niet via het sop of de uitgespoelde werkplek verspreid zodat je kruisbesmetting voorkomt.’
 
Helder is dat de griep die Nederland raakt, in alle sectoren om sectorspecifieke redenen zijn eigen aandachtpunten kent en om sectorspecifieke maatregelen vraagt. De griep buitenhouden? Dat is wel veel gevraagd van een schoonmaakbedrijf. Maar dat je het aantal klachten en griepgevallen kunt verminderen met goede hygiëne, ondersteund door je schoonmaakbedrijf: dat lijkt eveneens duidelijk.