2018 6aug

Schoonmaken in de zomer: rust voor de één, hoogseizoen voor de ander

2018 6aug

Professionele schoonmaak is een jaarrondactiviteit. Maar dat wil niet zeggen dat het in de zomerperiode business as usual is voor schoonmaakbedrijven zoals Gom. Waar de ene sector even op adem kan komen, is het in andere sectoren volle bak. En dan brengen de ongekend hoge temperaturen van dit jaar ook nog eens extra problemen met zich mee. Van glazenwassers die het spoelwater al vroegtijdig zien opdrogen tot scholen waar gepland onderhoud niet kan worden uitgevoerd omdat het er te heet is om te werken. Hoe gaan de businessunits van Gom om met verwachte en onverwachte problemen in het werk?

De hitte speelt medewerkers van de businessunit Specialistische Reiniging niet in de kaart, weet Marcel van Woudenberg, coördinator Specialistische Reiniging. ‘We gebruiken het Tuckersysteem om ramen op grote hoogte te wassen met een telescopische arm. Maar met deze temperaturen is het water om te spoelen voor je het weet al opgedroogd.’

Nog hogere gebouwen die vanuit een gondel moeten worden gewassen, leveren weer andere problemen op. ‘We kunnen van onze medewerkers niet verlangen dat ze met deze hitte in de gondel gaan staan. En is het een gebouw met een glazen gevel, dan heb je een dubbel effect doordat het ook nog eens weerkaatst als een spiegel. Het enige wat je kunt doen is ‘s morgens om zes uur beginnen. Of starten aan de zijde van het gebouw die in de schaduw ligt en dan vervolgens met het werk meedraaien met de zon.’

Voor zijn mensen is het in de zomer toch al aanpoten. Marcel: ‘Dit is voor ons traditioneel de tijd waarin de scholen moeten worden gewassen. Eerst doen we de ramen aan de binnenkant, zes weken later als de buitenreiniging. Dat is een heel lastige opgave voor de planning, want ook wij hebben te maken met medewerkers die op vakantie gaan. Onderaannemers inschakelen is de oplossing niet: ook die hebben personeel dat vakantie viert.’

Ramen wekenlang dicht

Ook binnen in de scholen gaat het werk gewoon door in de zomer, vertelt operationeel manager Gom Onderwijs Michelle van Hemsbergen. ‘In de vakanties worden vaak verbouwingen gepland. Tussendoor, tijdens of na die verbouwingen voeren wij opleverschoonmaken, glasbewassing en vloeronderhoud uit. Die verbouwingen lopen vaak wat uit in planning. En de temperaturen werken ook niet echt mee. In een school waar de ramen al wekenlang dicht zijn, zorgen de buitentemperaturen ervoor dat we soms niet kunnen beginnen in een school.’

45 graden bij een oven

Voor de foodsector is de zomerperiode geen reden om op een lager pitje te opereren. Dus ook voor business unit Kleentec betekent dit volle bak meedraaien. Bas Niemeijer, directeur Kleentec: ‘Ook wij moeten puzzelen met de bezetting tijdens de vakantieperiode. Onze werkzaamheden zijn namelijk identiek aan de periodes voor en na de vakantie. Het enige waar wij mee kunnen spelen, zijn de periodieke en laagfrequente schoonmaakwerkzaamheden. Deze schuiven we óf naar voren óf we pakken dit op na de vakantieperiode. Daardoor kunnen we de reguliere werkzaamheden net bijhouden.’
 
Wel zijn de schoonmaakmedewerkers in de food bij sommige klanten extra alert. Bas: ‘Onze mensen die werkzaam zijn in veevoederfabrieken nemen extra pauzes. Net als bij grote bakkerijen kan het bij de veevoederfabrieken rondom de ovens zomaar 45 graden worden. Wij adviseren iedereen daarom om voldoende te drinken’.

Piek in logistiek en warehousing

Kantoren zijn minder bezet in deze weken, waardoor het werk verandert. Senior key accountmanager Steven van Santen: ‘De zakelijke dienstverlening loopt terug qua bezetting, dus ook qua vervuiling. Daarom gebruiken we de zomer vooral om specifieke werkzaamheden uit te voeren, zoals het extra in de was zetten van de vloer. Anderzijds zie je weer een excessieve piek bij opdrachtgevers in logistiek en warehousing, die ook onder de businessunit vallen. Dáár moeten we weer een tandje bijzetten.’

Zorgpersoneel ontzorgen

De zorg is een andere sector waar de druk even van de ketel is. Manager operations Luc Trommelen van Gom Zorg, actief voor opdrachtgevers aan de care-kant: ‘In de vakantieperiode is er minder bezetting bij de opdrachtgevers. Voor ons komen er meer vragen om het zorgpersoneel te ontzorgen, iets waar we nu ook al mee bezig zijn binnen het Fleur-concept. Zorgmedewerkers kunnen wel wat extra handjes gebruiken, dat is een ontwikkeling die we ook los van de vakantieperiode al zien.’ Ziekenhuizen (de ‘cure-kant’) plannen minder operaties en behandelingen in de zomer in. Klantmanager Ryan Esser: ‘Ja, de geplande zorg in de ziekenhuizen is hier en daar iets minder. Dat geeft ons de kans om iets meer te doen, zoals de dieptereiniging van matrassen. Maar ook wij hebben met vakanties te maken. Zeker in de ziekenhuizen zet je niet zomaar een vervanger neer. Het inwerken van een vakantiekracht is best wel complex. Voldoet iemand wel aan de eisen? Heeft hij of zij diploma’s?’

‘Hotels zitten ramvol’

Zomer in Nederland betekent ook extra drukte voor de hotels. In de businessunit Hospitality van Gom is de rust daarom ver te zoeken. ‘Hotels zitten ramvol in deze tijd’, constateert klantmanager Maarten van Driel. ‘Amsterdam is altijd druk, dat gaat ook in de zomer gewoon door. Den Haag zit vol omdat Scheveningen het niet aankan. Alleen Rotterdam blijft wat achter. Wij moeten alle zeilen bijzetten om de bezetting goed te plannen. De mensen die op vakantie zijn, vullen we aan met vakantiekrachten. En wat we ook doen is medewerkers inschakelen van een businessunit die het in de zomer iets rustiger heeft, zoals Offices. Opdrachtgevers hebben begrip voor onze situatie, tot op zekere hoogte. Want het is natuurlijk geen optie om te zeggen: Gom, sla vandaag maar tien kamers over.’