Schoonbeleving

‘Technisch’ goed schoonmaken mag een klant van elk schoonmaakbedrijf verwachten. De belevingskwaliteit van schoonmaak bepaalt voor een zeer groot deel de tevredenheid van de eindgebruikers van gebouwen: en daarmee ook de tevredenheid van onze opdrachtgevers.

Onze visie op schoonbeleving

Waar bij een technische meting schoon/niet schoon objectief meetbaar is, is dit bij beleving van schoon niet het geval: elk mens heeft, een andere verwachting en beleving van schoon, gevoed door, persoonlijke achtergronden, ervaringen en behoeften. Wat iemand waarneemt, wordt vertaald naar een persoonlijke beleving. Deze beleving is positief wanneer minstens aan zijn verwachting van schoon wordt voldaan.

Optimale schoonbeleving met ServClean

Onderdeel van het ServClean-model

Om de belevingskwaliteit van schoon te kunnen optimaliseren, is alleen het meten van schoonbeleving onvoldoende. Wij hebben daarom het ServClean-model ontwikkeld. Deze afgeleide van het wetenschappelijk onderbouwde ServQual model geeft inzicht in onze visie op belevingsmanagement: met metingen onder gebouwgebruikers het belevingsniveau in beeld brengen, doorvoeren van belevingverhogende maatregelen binnen de afgesproken kaders en last but not least het managen en borgen van het hele proces. Door hier een doorlopend proces van te maken zorgen wij voor een continu optimale schoonbeleving.

Lees meer over de elementen van ServClean:

Meer lezen over schoonbeleving:

Met ServClean benaderen wij belevingsmanagement als een continu proces. Linda van der Hoeven, productmanager