201811dec

Stichting BOOR gaat verder met Gom

201811dec

Op maandag 3 december is het nieuwe contract ingegaan tussen Stichting BOOR en Gom Onderwijs.

Na een Europese aanbesteding, begeleidt door Masterkey, voor het schoonmaakonderhoud van 5 scholen met totaal 20 locaties, heeft Gom 3 scholen (9 locaties) gegund gekregen, te weten het Erasmiaans, het Thorbecke Voortgezet Onderwijs en het Libanon College. Het afgesloten contract heeft de duur van 3 jaar met de mogelijkheid om 6x 1 optiejaar te verlengen. Daarnaast heeft Gom voor Scholengroep Zuid een wachtkamerovereenkomst getekend.
 
‘Wij zijn erg verheugd met het behoud van het Erasmiaans en het Thorbecke VO én de uitbreiding van het contract in vorm van het Libanon Lyceum’, aldus Michel van den  Berg, business unit directeur Gom Onderwijs. ’Zo krijgen wij de mogelijkheid onze onderlinge samenwerking nog verder uit te bouwen en al onze opgedane ervaringen ook ten behoeve van het Libanon College te gaan inzetten. Want door de sectorgerichte aanpak weten wij als Gom Onderwijs dé accenten te leggen daar waar ze horen.’
 
Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. Het gedeelte wat Gom gegund heeft kregen bedraagt ruim 30.000 m², verspreidt over 9 locaties.

De contractondertekening vond plaats op het Thorbecke met afvaardiging van Stichting Boor, Masterkey en schoonmaakbedrijven.