2016 3okt

Vrije Universiteit Amsterdam en Gom samen verder

2016 3okt

Foto: Algemeen directeur Gom Albert van der Meulen en Josja van der Veer, directeur Facilitaire Campus Organisatie ondertekenen de schoonhoudovereenkomst
Foto: Algemeen directeur Gom Albert van der Meulen en Josja van der Veer, directeur Facilitaire Campus Organisatie ondertekenen de schoonhoudovereenkomst

Vrijdag 16 september heeft de ondertekening van het schoonmaakcontract tussen de Vrije Universiteit Amsterdam en Gom Schoonhouden plaatsgevonden. Hiermee is de samenwerking tussen deze twee partijen verlengd. Het nieuwe contract heeft een duur van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens vier jaar.
 
De Schoonmaak- en glasbewassingscontracten zijn dit voorjaar opnieuw in de markt gezet via een Europese aanbesteding. In zowel de uitvraag als de beoordeling heeft de nadruk op kwaliteit gelegen. Er is beoordeeld op vragen als: waar liggen kansen en ontwikkelingen (innovatie, efficiency, organisatie)? hoe wordt op kwaliteit en duurzaamheid gestuurd? hoe wordt dit geborgd? en welke inschrijver kan de geschetste complexiteit en dynamiek in het beste doorgronden? Daarna zijn de aanbieders in interviews getoetst en bevraagd over hun aanbieding. De uitslag is bijzonder: de huidige schoonmaakleveranciers Gom Schoonhouden en Victoria Schoonmaak hebben beiden weer een contract gegund gekregen, maar wel voor andere gebouwen.
 
Josja van der Veer, directeur Facilitaire Campus Organisatie: “Beide schoonmaakbedrijven leveren al meerdere jaren een goede kwaliteit van dienstverlening op de VU. Wij zijn dan ook blij dat met deze uitkomst bevestigd wordt, dat zij de professionele partners zijn, die mee kunnen ontwikkelen met de dynamiek op onze campus.”
 
Ook Albert van der Meulen, algemeen directeur Gom is verheugd de samenwerking met de Vrije Universiteit voort te zetten; “Met veel betrokkenheid en enthousiasme verlenen wij al 17 jaar onze diensten binnen de grote dynamiek van de VU. Behoud van kwaliteit en beleving onder de gebruikers speelden binnen het vorige contract een grote rol. Met hoge VSR resultaten en een gemiddeld cijfer van een 7,1 op beleving wisten wij het behoud hiervan jaarlijks waar te maken. De uitdaging voor ons in het nieuwe contract, ligt in de verdieping van onze dienstverlening. Wij zijn ontzettend blij dat de VU onze plannen op de onderwerpen beleving, kwaliteitsbehoud en MVO herkent en met ons deze constructieve samenwerking aangaat. Samen tillen wij de schoonmaakdienstverlening aankomende jaren naar een hoger niveau op onder andere het gebied van beleving en kennisdeling. Als klap op de vuurpijl voegen wij daar innovaties aan toe die positief bijdragen aan onze dienstverlening én de dynamiek op de campus.”
 
De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een innovatieve universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Een breed georiënteerde universiteit met tien faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra en ondersteunende diensten.