201716mrt

Waardevolle Gom Kennissessie

201716mrt

Onlangs heeft Gom een branche overstijgende kennissessie georganiseerd in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Deze middag hebben facilitair verantwoordelijken uit de branches hospitality, onderwijs, zorg en zakelijke dienstverlening en de accountmanagers van Gom die voor deze branches verantwoordelijk zijn, van gedachten gewisseld over trends en ontwikkelingen in de facilitaire branche en de schoonmaakbranche specifiek. Doel van de middag was het delen van uitdagingen, om van elkaar te leren en om inspiratie op te doen. “Meer dan een geslaagde middag!”, was unaniem de reactie op deze waardevolle bijeenkomst.

Operational Excellence

Tijdens een driegangen lunch werd per gang een aantal thema’s besproken. De eerste gang werd afgetrapt door Brenda Westerveld, accountmanager Hospitality. Zij vertelde over hoe Gom de VR-bril inzet bij het opleiden van schoonmaakmedewerkers. Een medium dat op dit moment wordt getest in een hotel omgeving, maar ook breder ingezet gaat worden bij bijvoorbeeld het reinigen van cleanrooms in ziekenhuizen. Dit is één van de vele voorbeelden van hoe technologie wordt ingezet om werkzaamheden slimmer en efficiënter (operational excellence) uit te voeren. Ook digitalisering en sensoring hebben bij veel facilitair managers de aandacht. De ene organisatie is hier al verder mee dan de andere, maar men is unaniem nieuwsgierig naar welke mogelijkheden dit in de toekomst gaat brengen.

“Een inspirerende middag waarop ik weer trots werd op mijn vak.”

Beleving

Ook gastvrijheid en hospitality staan hoog op de agenda van de facilitair managers in alle segmenten. Logisch binnen de hospitality branche, maar ook in de zorg wordt beleving naast goede zorg en hygiënisch schoon steeds belangrijker. Geoffrey Nouws, accountmanager Zorg, vertelde als introductie voor de tweede gang, hoe Gom ZorgSupport dit aanpakt. Met diverse meetinstrumenten zoals enquêtes en de RespondR-zuil wordt de (schoon)beleving van medewerkers en cliënten/patiënten in beeld gebracht. Daar waar nodig passen wij onze dienstverlening hierop aan. Tijdens de gesprekken over dit onderwerp aan tafel bleek dat ‘beleving’ ook een hot topic is binnen het onderwijs. Kunnen studenten binnenkort credits verdienen voor hospitality activiteiten: een huisvlijtcijfer!?

Tafel-gesprekken kennissessie
Evenementlocatie Van Nelle Fabriek

Samenwerking

Tijdens de laatste lunchgang werd vooral gesproken over het gezamenlijk aanpakken van projecten. Mieke Sprinkhuizen, accountmanager onderwijs, en Ciska Bakema van Hanzehogeschool gaven een toelichting over hoe zij samenwerken. In Groningen pakken opdrachtgever en leverancier in gezamenlijkheid de zwerfvuilproblematiek aan op de campus. Zo’n intensieve samenwerking is sterk mensafhankelijk; het is een voorwaarde om een klik te hebben met de mensen met wie je samenwerkt. Dat je allemaal dezelfde fonkeling in de ogen hebt om iets aan te willen pakken. Met elkaar bepaal je een basis van gezamenlijk uitdagingen en uitgangspunten, waarop vervolgens wordt samengewerkt.

“Erg inspirerend om met andere vakidioten van gedachten te wisselen.”

Waardevol

Tijdens de middag vielen enkele trends op; de waarde ervan lijkt wel zeer situationeel te zijn. Daarnaast werd duidelijk dat kennisdeling en de hieruit verkregen inspiratie over ontwikkelingen als zeer waardevol wordt gezien. Wij geven dan ook graag vervolg aan deze bijeenkomst.