201826jun

Waterschap Rijn en IJssel kiest voor Gom

201826jun

Per 3 september 2018 gaat Gom Offices zorgdragen voor het schoonmaakonderhoud van het hoofdkantoor van Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem en 39 buitenlocaties, zoals bijvoorbeeld rioolwaterzuiveringsinrichtingen, werkplaatsen en bedieningsgebouwen. Het betreft een contract voor vier jaar, waarna het nog drie keer met twee jaar verlengd kan worden.

Naast het reguliere schoonmaakonderhoud vallen ook de glasbewassing, gevelreiniging en  specialistisch vloeronderhoud onder het contract. Tevens verzorgen wij de sanitaire voorzieningen voor de buitenlocaties.
 
Waterschap Rijn en IJssel wil 100% energieneutraal worden. Een streven wat goed aansluit op onze eigen doelstelling om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Het eerste kwartaal na ingang van het contract gaan wij dan ook op het hoofdkantoor van het Waterschap een CO2-footprint uitvoeren om onze impact op onze milieubelasting daar in kaart te brengen. De nulmeting wordt verzorgd door onze partner Zero Emission Solutions (ZES). Op basis van deze meting stellen wij doelstellingen vast, die wij ieder jaar opnieuw bijstellen om onze einddoelstelling te behalen: geen carbon footprint bij het Waterschap achterlaten.

Hoofdkantoor Waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem

Waterschap Rijn en IJssel

Het Nederlandse waterschap Rijn en IJssel is de waterbeheerder in het oosten van Gelderland, het zuidelijk deel van Overijssel en Zuidoost Veluwe. Het beheersgebied betreft meer dan 200.000 hectare, waarin 22 gemeenten liggen. Het waterschap zorgt voor de waterveiligheid, het beschermt het gebied zo goed mogelijk tegen wateroverlast en droogte en zorgt voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het streeft daarbij naar een duurzame waterketen. Bij het waterschap werken ongeveer 375 medewerkers.