201522jun

Welgom over de vloer

201522jun

foto team wilhelmina ziekenhuis assen

Het management van Gom ZorgSupport heeft op 19 juni in het kader van "Welgom over de vloer" meegewerkt met het schoonmaakteam van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

Na een kort welkomstwoord van rayonmanager Arjen Hartman en opdrachtgeefster Janet van de Veen werden de aanwezige kader- en stafleden door objectleidster Rita Slotboom gekoppeld aan de verschillende schoonmaakmedewerkers. Deze medewerkers kregen als opdracht mee: "Zet ze maar goed aan het werk!"

Uitgedost in werkkleding en vol goede moed vertrokken de hulpkrachten naar de diverse afdelingen om hun taak uit te gaan voeren. Rita Slotboom kwam natuurlijk nog wel bij ieder koppel kijken of de afgesproken kwaliteit gehaald werd.

Het was stevig aanpakken maar na afloop keken zowel de schoonmaakmedewerkers als de kader- en stafleden tevreden terug op een geslaagd evenement, dat zeker voor herhaling vatbaar is.