201812sep

Zadkine ook de komende drie jaar verder met Gom voor schoonmaakonderhoud

201812sep

Opnieuw heeft regionaal opleidingencentrum Zadkine in Rotterdam gekozen voor Gom Onderwijs als schoonmaakpartner. Gom wordt verantwoordelijk voor een aantal Zadkine-locaties in Rotterdam en omgeving. Al sinds 2013 is er een intensieve samenwerking, die zich niet alleen beperkt tot schoonmaakonderhoud. De afgelopen jaren heeft Gom in samenwerking met Zadkine een aantal spraakmakende initiatieven op het gebied van onderwijs ontwikkeld.

Gom wordt verantwoordelijk voor één van de drie percelen bij Zadkine, waaronder de locatie aan het Benthemplein in Rotterdam, een prominente locatie van de onderwijsinstelling. Aan de onderwijsinstelling kunnen studenten een groot aantal uiteenlopende mbo-opleidingen volgen. Ook opleidingen op het gebied van facilitaire dienstverlening maken deel uit van het aanbod.

De afgelopen drie jaar heeft Gom meerdere opvallende projecten op touw gezet in samenspraak met de opdrachtgever. Die projecten hebben enerzijds tot doel om de facilitaire opleidingen zo nauw mogelijk te laten aansluiten op de praktijk. Anderzijds hebben Gom en opdrachtgever Zadkine zich tot doel gesteld om de interesse voor facilitaire (vervolg)opleidingen te stimuleren; ook de facilitaire sector krijgt immers te maken met functies die moeilijker in te vullen zijn.

Op de foto v.l.n.r.: Philippe Raets - voorzitter college van bestuur Zadkine, Henk Slagt - lid college van bestuur Zadkine, Albert van der Meulen - algemeen directeur Gom, Robert in ’t Groen - inkoopadviseur Zadkine, Alwin van Es - directeur algemene ondersteuning Zadkine, Martin Overes - contractmanager Zadkine, Michelle van Hemsbergen - operationeel manager Gom Onderwijs, Rian Monhemius - klantmanager Gom Onderwijs, Mieke Sprinkhuizen - accountmanager Gom Onderwijs, Desi Kloosterboer projectmedewerker Gom Onderwijs.

‘Samenwerking loopt heel goed’

Die samenwerking tussen Gom Onderwijs en het Zadkine Startcollege leverde onder meer een praktijkgerichte schoonmaakopleiding op niveau mbo-1 op. Bij een ander initiatief konden studenten facilitaire dienstverlening niveau 4 deelnemen aan een experience game, waarbij zij ervaring opdeden in de praktijk van de Hogeschool Rotterdam. Mieke Sprinkhuizen, senior accountmanager bij Gom Onderwijs: ‘Het is mede door dit soort projecten dat de samenwerking met Zadkine heel goed loopt. Door onze nauwe contacten met zowel docenten, opleidingsmanagers als de facilitair verantwoordelijken weten wij wat er speelt en leeft en kunnen we hier nog beter op inspelen met onze onderwijs- en schoonmaakconcepten.

Lof voor sectorspecialisatie

Ook de sectorspecialisatie van Gom oogstte lof tijdens de aanbesteding. Sinds begin dit jaar functioneert Gom in zes verschillende businessunits, waarvan Onderwijs er één is. ‘We kregen van onze opdrachtgever letterlijk terug: “Jullie snappen het onderwijs, jullie weten precies wat wij willen.” Dat is ook de toegevoegde waarde van die sectorspecialisatie.’

De komende drie jaar – er zijn optietermijnen in het contract opgenomen - staan vooral resultaatgerichte schoonmaak, kwaliteitsbeleving en gedragsbeïnvloeding centraal. Gom en Zadkine ontwikkelden samen als experiment al een prullenbak die studenten moet uitnodigen om afval niet te laten slingeren. Een idea generation, waar naast Zadkine ook de TU Delft, Lentiz de VU Amsterdam en studenten en docenten van de Hogeschool Rotterdam aan deelnemen, moet nog meer ideeën opleveren om het gedrag positief te beïnvloeden. Daarnaast staat de inrichting van een hybride leer-/werkomgeving op het programma, waarvoor Zadkine, Gom en Facilicom Group de handen ineen slaan.