201628jun

‘Zwerfvuil’ en ‘waarde van FM’ thema’s kennissessie onderwijs

201628jun

Op 21 juni 2016 organiseerde Gom Schoonhouden, in Stadsschouwburg Utrecht, een kennissessie onderwijs die in het teken stond van de thema's 'zwerfvuil in het onderwijs' en 'het effect van facility management op leerprestaties'.

Zwerfvuil in het onderwijs

Rianda Mulder vertelde over haar onderzoek naar hoe zwerfvuil organisatiebreed en structureel kan worden aangepakt. De hoofdvraag van haar onderzoek was: "Hoe effectief zijn gedragsbeïnvloedende technieken om vervuilend gedrag van studenten op hbo's te verminderen?"

De herkenning onder de deelnemers was groot op dit onderwerp. Iedere onderwijsinstelling heeft hier in meer of mindere mate mee te maken. Daarbij is duidelijk  dat reductie van zwerfvuil kan leiden tot velerlei voordelen. De redenen waarom studenten hun afval niet in de bak gooien zijn heel divers. Gedragspsychologie kan op twee manieren worden toegepast om die vervuiling tegen te gaan.

  1. Persuasieve interventies die het verkeerde gedrag verstoren door middel van een normactivatie. 
  2. Interventies die het juiste gedrag faciliteren door 'dingen makken te maken'.     

Los van de vele interessante interventievoorbeelden die Rianda Mulder liet zien, staat of valt dit project met draagvlak van directie/CvB. Bovendien moeten alle stakeholders (zowel intern als extern) worden betrokken, waarbij de gebruiker centraal staat. And last but not least was het advies: experimenteer! Alleen door middel van pilots via 'trial and error' kom je erachter wat wel werkt en wat niet. Want met een oplossing die werkt bij de ene doelgroep of onderwijsinstelling, kun je ergens anders de plank volledig mis slaan.

Het effect van facility management op leerprestaties

Herman Kok heeft ons meegenomen in zijn promotieonderzoek naar de invloed van facility management in het hbo. De uitdaging voor het onderwijs is de meest gunstige leeromstandigheden te creëren die bijdragen aan onderwijsprestaties. Dat is een lastige opgave, want veel aspecten beïnvloeden (in)direct het studiesucces. Denk hierbij aan de kwaliteit van docent en student, hun motivatie en discipline, de thuissituatie of de mate van sociale integratie van de student.

Herman Kok heeft onderzocht of en zo ja, in welke mate, de waargenomen kwaliteit van het facilitair ontwerp van hogescholen positief is gerelateerd aan de leerresultaten van de studenten. En welke faciliteiten dragen dan het sterkst bij aan dit studiesucces? Overall conclusie uit het onderzoek was dat facility management in totaal 3,5% bijdraagt aan studiesucces. Daarbij zijn cleanliness & front office (snel oplossen van verstoringen) en klaslokalen & ICT/print bewezen positief van invloed . De grootte van de school blijkt juist negatief bij te dragen aan  studiesucces. Hoe groter de school, hoe sterker de negatieve invloed.  

Deze informatie is zeer waardevol. Het geeft facilitair verantwoordelijken wetenschappelijke onderbouwing om het gesprek aan te gaan met directie en College van Bestuur over de waarde van facility management in het onderwijs. 

Over kennissessie onderwijs

Gom Schoonhouden organiseert twee keer per jaar een kennissessie voor facilitair verantwoordelijken in het onderwijs. Tijdens deze sessies worden actuele onderwijsthema's besproken, wordt kennis gedeeld en is er de mogelijkheid om bij te praten met branchegenoten.

Meer weten? Stuur dan een e-mail naar Mieke Sprinkhuizen, accountmanager onderwijs: msprinkhuizen@gom.nl